Romeinen 10:2

SVWant ik geef hun getuigenis, dat zij een ijver tot God hebben, maar niet met verstand.
Steph μαρτυρω γαρ αυτοις οτι ζηλον θεου εχουσιν αλλ ου κατ επιγνωσιν
Trans.martyrō gar autois oti zēlon theou echousin all ou kat epignōsin

Algemeen

Zie ook: Handelingen 22:3, Romeinen 9:31, Galaten 4:17

Aantekeningen

Want ik geef hun getuigenis, dat zij een ijver tot God hebben, maar niet met verstand.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

μαρτυρω
ik geef

-
γαρ
Want
αυτοις
hun
οτι
dat
ζηλον
zij een ijver
θεου
tot God
εχουσιν
hebben

-
αλλ
maar
ου
niet
κατ
met
επιγνωσιν
verstand

Want ik geef hun getuigenis, dat zij een ijver tot God hebben, maar niet met verstand.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!