Romeinen 15:12

SVEn wederom zegt Jesaja: Er zal zijn de wortel van Jessai, en Die opstaat, om over de heidenen te gebieden; op Hem zullen de heidenen hopen.
Steph και παλιν ησαιας λεγει εσται η ριζα του ιεσσαι και ο ανισταμενος αρχειν εθνων επ αυτω εθνη ελπιουσιν
Trans.kai palin ēsaias legei estai ē riza tou iessai kai o anistamenos archein ethnōn ep autō ethnē elpiousin

Algemeen

Zie ook: Heiden, Heidenen, Jesaja (profeet)
Jesaja 11:10, Openbaring 5:5, Openbaring 22:16

Aantekeningen

En wederom zegt Jesaja: Er zal zijn de wortel van Jessai, en Die opstaat, om over de heidenen te gebieden; op Hem zullen de heidenen hopen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
παλιν
wederom
ησαιας
Jesája
λεγει
zegt

-
εσται
Er zal zijn

-
η
-
ριζα
de wortel
του
-
ιεσσαι
van Jessai
και
en
ο
-
ανισταμενος
Die opstaat

-
αρχειν
te gebieden

-
εθνων
zullen de heidenen
επ
op
αυτω
Hem
εθνη
om over de heidenen
ελπιουσιν
hopen

-

En wederom zegt Jesaja: Er zal zijn de wortel van Jessai, en Die opstaat, om over de heidenen te gebieden; op Hem zullen de heidenen hopen.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!