Romeinen 1:10

SVAllen tijd in mijn gebeden biddende, of mogelijk mij nog te eniger tijd goede gelegenheid gegeven werd, door den wil van God, om tot ulieden te komen.
Steph παντοτε επι των προσευχων μου δεομενος ειπωσ ηδη ποτε ευοδωθησομαι εν τω θεληματι του θεου ελθειν προς υμας
Trans.pantote epi tōn proseuchōn mou deomenos eipōs̱ ēdē pote euodōthēsomai en tō thelēmati tou theou elthein pros ymas

Algemeen

Zie ook: Bidden
Romeinen 15:23, Romeinen 15:32

Aantekeningen

Allen tijd in mijn gebeden biddende, of mogelijk mij nog te eniger tijd goede gelegenheid gegeven werd, door den wil van God, om tot ulieden te komen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

παντοτε
Allen tijd
επι
in
των
-
προσευχων
gebeden
μου
mijn
δεομενος
biddende

-
ει
-
πως
mogelijk
ηδη
mij nog
ποτε
te eniger tijd
ευοδωθησομαι
goede gelegenheid gegeven wierd

-
εν
door
τω
-
θεληματι
den wil
του
-
θεου
van God
ελθειν
te komen

-
προς
om tot
υμας
ulieden

Allen tijd in mijn gebeden biddende, of mogelijk mij nog te eniger tijd goede gelegenheid gegeven werd, door den wil van God, om tot ulieden te komen.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!