Romeinen 1:25

SV[Als] die de waarheid Gods veranderd hebben in de leugen, en het schepsel geeerd en gediend hebben boven den Schepper, Die te prijzen is in der eeuwigheid, amen.
Steph οιτινες μετηλλαξαν την αληθειαν του θεου εν τω ψευδει και εσεβασθησαν και ελατρευσαν τη κτισει παρα τον κτισαντα ος εστιν ευλογητος εις τους αιωνας αμην
Trans.oitines metēllaxan tēn alētheian tou theou en tō pseudei kai esebasthēsan kai elatreusan tē ktisei para ton ktisanta os estin eulogētos eis tous aiōnas amēn

Algemeen

Zie ook: Aanbidden

Aantekeningen

[Als] die de waarheid Gods veranderd hebben in de leugen, en het schepsel geëerd en gediend hebben boven den Schepper, Die te prijzen is in der eeuwigheid, amen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

οιτινες
die
μετηλλαξαν
veranderd hebben

-
την
-
αληθειαν
de waarheid
του
-
θεου
Gods
εν
in
τω
-
ψευδει
de leugen
και
en
εσεβασθησαν
geëerd

-
και
en
ελατρευσαν
gediend hebben

-
τη
-
κτισει
het schepsel
παρα
boven
τον
-
κτισαντα
den Schepper

-
ος
Die
εστιν
is

-
ευλογητος
te prijzen
εις
in
τους
-
αιωνας
der eeuwigheid
αμην
amen

[Als] die de waarheid Gods veranderd hebben in de leugen, en het schepsel geëerd en gediend hebben boven den Schepper, Die te prijzen is in der eeuwigheid, amen.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!