Romeinen 1:27

SVEn insgelijks ook de mannen, nalatende het natuurlijk gebruik der vrouw, zijn verhit geworden in hun lust tegen elkander, mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende, en de vergelding van hun dwaling, die [daartoe] behoorde, in zichzelven ontvangende.
Steph ομοιως τε και οι αρρενεσ αφεντες την φυσικην χρησιν της θηλειας εξεκαυθησαν εν τη ορεξει αυτων εις αλληλους αρσενες εν αρσεσιν την ασχημοσυνην κατεργαζομενοι και την αντιμισθιαν ην εδει της πλανης αυτων εν εαυτοις απολαμβανοντες
Trans.omoiōs te kai oi arrenes̱ aphentes tēn physikēn chrēsin tēs thēleias exekauthēsan en tē orexei autōn eis allēlous arsenes en arsesin tēn aschēmosynēn katergazomenoi kai tēn antimisthian ēn edei tēs planēs autōn en eautois apolambanontes

Algemeen

Zie ook: Dwaalleringen, Homofilie, LHBTI, LGBT

Aantekeningen

En insgelijks ook de mannen, nalatende het natuurlijk gebruik der vrouw, zijn verhit geworden in hun lust tegen elkander, mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende, en de vergelding van hun dwaling, die daartoe behoorde, in zichzelven ontvangende.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ομοιως
insgelijks
τε
En
και
ook
οι
-
αρρενες
de mannen
αφεντες
nalatende

-
την
-
φυσικην
het natuurlijk
χρησιν
gebruik
της
-
θηλειας
der vrouw
εξεκαυθησαν
zijn verhit geworden

-
εν
met
τη
-
ορεξει
lust
αυτων
hun
εις
tegen
αλληλους
elkander
αρσενες
mannen
εν
in
αρσεσιν
mannen
την
-
ασχημοσυνην
schandelijkheid
κατεργαζομενοι
bedrijvende

-
και
en
την
-
αντιμισθιαν
de vergelding
ην
die
εδει
behoorde

-
της
-
πλανης
dwaling
αυτων
van hun
εν
in
εαυτοις
zichzelven
απολαμβανοντες
ontvangende

-

En insgelijks ook de mannen, nalatende het natuurlijk gebruik der vrouw, zijn verhit geworden in hun lust tegen elkander, mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende, en de vergelding van hun dwaling, die daartoe behoorde, in zichzelven ontvangende.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!