Romeinen 5:6

SVWant Christus, als wij nog krachteloos waren, is te Zijner tijd voor de goddelozen gestorven.
Steph ετι γαρ χριστος οντων ημων ασθενων κατα καιρον υπερ ασεβων απεθανεν
Trans.eti gar christos ontōn ēmōn asthenōn kata kairon yper asebōn apethanen

Algemeen

Zie ook: Jezus Christus
Efeziers 2:1, Colossenzen 2:13, Hebreeen 9:15, 1 Petrus 3:18

Aantekeningen

Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te Zijner tijd voor de goddelozen gestorven.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ετι
nog
γαρ
Want
χριστος
Christus
οντων
waren

-
ημων
als wij
ασθενων
krachteloos
κατα
is te
καιρον
Zijner tijd
υπερ
voor
ασεβων
de goddelozen
απεθανεν
gestorven

-

Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te Zijner tijd voor de goddelozen gestorven.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!