Romeinen 8:12

SVZo dan, broeders, wij zijn schuldenaars niet aan het vlees, om naar het vlees te leven.
Steph αρα ουν αδελφοι οφειλεται εσμεν ου τη σαρκι του κατα σαρκα ζην
Trans.ara oun adelphoi opheiletai esmen ou tē sarki tou kata sarka zēn

Aantekeningen

Zo dan, broeders, wij zijn schuldenaars niet aan het vlees, om naar het vlees te leven.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

αρα
Zo
ουν
dan
αδελφοι
broeders
οφειλεται
schuldenaars
εσμεν
wij zijn

-
ου
niet
τη
-
σαρκι
aan het vlees
του
-
κατα
om naar
σαρκα
het vlees
ζην
te leven

-

Zo dan, broeders, wij zijn schuldenaars niet aan het vlees, om naar het vlees te leven.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!