Romeinen 9:17

SVWant de Schrift zegt tot Farao: Tot ditzelve heb Ik u verwekt, opdat Ik in u Mijn kracht bewijzen zou, en opdat Mijn Naam verkondigd worde op de ganse aarde.
Steph λεγει γαρ η γραφη τω φαραω οτι εις αυτο τουτο εξηγειρα σε οπως ενδειξωμαι εν σοι την δυναμιν μου και οπως διαγγελη το ονομα μου εν παση τη γη
Trans.legei gar ē graphē tō pharaō oti eis auto touto exēgeira se opōs endeixōmai en soi tēn dynamin mou kai opōs diangelē to onoma mou en pasē tē gē

Algemeen

Zie ook: Farao, Verharding (v.h. hart)
Exodus 9:16

Aantekeningen

Want de Schrift zegt tot Farao: Tot ditzelve heb Ik u verwekt, opdat Ik in u Mijn kracht bewijzen zou, en opdat Mijn Naam verkondigd worde op de ganse aarde.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

λεγει
zegt

-
γαρ
Want
η
-
γραφη
de Schrift
τω
-
φαραω
tot Faraö
οτι
-
εις
Tot
αυτο
-
τουτο
ditzelve
εξηγειρα
verwekt

-
σε
heb Ik
οπως
opdat
ενδειξωμαι
bewijzen zou

-
εν
Ik in
σοι
-
την
-
δυναμιν
kracht
μου
Mijn
και
en
οπως
opdat
διαγγελη
verkondigd worde

-
το
-
ονομα
Naam
μου
Mijn
εν
op
παση
de ganse
τη
-
γη
aarde

Want de Schrift zegt tot Farao: Tot ditzelve heb Ik u verwekt, opdat Ik in u Mijn kracht bewijzen zou, en opdat Mijn Naam verkondigd worde op de ganse aarde.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!