G716 ἅρμα
reiswagen,strijdwagen, renwagen

Bijbelteksten

Handelingen 8:28En hij keerde wederom, en zat op zijn wagen, en las den profeet Jesaja.
Handelingen 8:29En de Geest zeide tot Filippus: Ga toe, en voeg u bij dezen wagen.
Handelingen 8:38En hij gebood den wagen stil te houden; en zij daalden beiden af in het water, zo Filippus als de kamerling, en hij doopte hem.
Openbaring 9:9En zij hadden borstwapenen als ijzeren borstwapenen; en het gedruis hunner vleugelen was als een gedruis der wagens, wanneer vele paarden naar den strijd lopen.

Mede mogelijk dankzij

KlussenKlussen