G1341 δικαιοκρισία
vonnis (rechtvaardig)

Bijbelteksten

Romeinen 2:5Maar naar uw hardigheid, en onbekeerlijk hart, vergadert gij uzelven toorn als een schat, in den dag des toorns, en der openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods.

Mede mogelijk dankzij

BoekenBoeken