G4370 προστρέχω
rennen naar

Bijbelteksten

Markus 9:15En terstond de gehele schare Hem ziende, werd verbaasd, en toelopende groetten zij Hem.
Markus 10:17En als Hij uitging op den weg, liep een tot Hem, en voor Hem op de knieen vallende, vraagde Hem: Goede Meester! wat zal ik doen, opdat ik het eeuwige leven beerve?
Handelingen 8:30En Filippus liep toe, en hoorde hem den profeet Jesaja lezen, en zeide: Verstaat gij ook, hetgeen gij leest?

Mede mogelijk dankzij

KlussenKlussen