G4371 προσφάγιον
belegsel

Bijbelteksten

Johannes 21:5Jezus dan zeide tot hen: Kinderkens, hebt gij niet enige toespijs? Zij antwoordden Hem: Neen.

Mede mogelijk dankzij

Livius Onderwijs