G4830 συμμέτοχος
mededeelhebber

Bijbelteksten

Efeziers 3:6[Namelijk] dat de heidenen zijn medeerfgenamen, en van hetzelfde lichaam, en mededeelgenoten Zijner belofte in Christus, door het Evangelie;
Efeziers 5:7Zo zijt dan hun medegenoten niet.

Mede mogelijk dankzij

StudieboekenStudieboeken