G5033 τάχιστα
spoedig (zo), snel mogelijk (zo)

Bijbelteksten

Handelingen 17:15En die Paulus geleidden, brachten hem tot Athene toe; en als zij bevel gekregen hadden aan Silas en Timotheus, dat zij op het spoedigste tot hem zouden komen, vertrokken zij.

Mede mogelijk dankzij

BoekenBoeken