H1012 בֵּית בָּרָה
Beth-bara

Bijbelteksten

Richteren 7:24Ook zond Gideon boden in het ganse gebergte van Efraim, zeggende: Komt af den Midianieten tegemoet, en beneemt hunlieden de wateren, tot aan Beth-bara, te weten de Jordaan; alzo werd alle man van Efraim bijeengeroepen, en zij benamen [hun] de wateren tot aan Beth-bara, en de Jordaan.

Mede mogelijk dankzij

BoekenBoeken