H1253 בֹּר
mijn handen met loog gereinigd hebben, zuivere met zeep, op het allerreinste

Bijbelteksten

Job 9:30Indien ik mij wasse met sneeuwwater, en mijn handen zuivere met zeep;
Jesaja 1:25En Ik zal Mijn hand tegen u keren, en Ik zal uw schuim op het allerreinste afzuiveren, en Ik zal al uw tin wegnemen.

Mede mogelijk dankzij

StudieboekenStudieboeken