H2422 חָיֶה
sterk

Bijbelteksten

Exodus 1:19En de vroedvrouwen zeiden tot Farao: Omdat de Hebreinnen niet zijn gelijk de Egyptische vrouwen; want zij zijn sterk; eer de vroedvrouw tot haar komt, zo hebben zij gebaard.

Mede mogelijk dankzij

BoekenBoeken