H4192 מוּת
death, Muthlabben +

Bijbelteksten

Psalm 9:1Een psalm van David, voor den opperzangmeester, op Muth-labben.
Psalm 48:15Want deze God is onze God eeuwiglijk en altoos; Hij zal ons geleiden tot den dood toe.

Mede mogelijk dankzij

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel