H5222 נֵכֶה
abjects

Bijbelteksten

Psalm 35:15Maar als ik hinkte, waren zij verblijd, en verzamelden zich; zij verzamelden zich tot mij [als] geslagenen, en ik merkte niets; zij scheurden [hun klederen], en zwegen niet stil.

Mede mogelijk dankzij