H8567 תָּנָה
rehearse, lament

Bijbelteksten

Richteren 5:11Van het gedruis der schutters, tussen de plaatsen, waar men water schept, spreekt aldaar te zamen van de gerechtigheid des HEEREN, van de gerechtigheden, [bewezen] aan zijn dorpen in Israel; toen ging des HEEREN volk af tot de poorten.
Richteren 11:40[Dat] de dochteren Israëls van jaar tot jaar heengingen, om de dochter van Jeftha, de Gileadiet, aan te spreken, vier dagen in het jaar.

Mede mogelijk dankzij

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel