G3129_μανθάνω
leren, aannemen, horen, vernemen
Taal: Grieks

Statistieken

Komt 25x voor in 15 Bijbelboeken.

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.

Woordstudie

manthano̱,
Bronnen

Lexicon G. Abbott-Smith

Voor meer informatie: G. Abbott-Smith's A Manual Greek Lexicon of the New Testament (New York: Scribner's, 1922)

μανθάνω, [in LXX chiefly for למד H3925;] 1. to learn, esp. by inquiry: absol., I Co 14:31, I Ti 2:11, II Ti 3:7; c. acc. rei, Jo 7:15 (sc. αὐτά), Ro 16:17, I Co 14:35, Phl 4:9, II Ti 3:14, Re 14:3; seq. quaes. indir., Mt 9:13; Χριστόν, Eph 4:20 (ICC, in l.); seq. ἀπό, c. gen. rei, Mt 24:32, Mk 13:28; ἀπό, c. gen. pers., Mt 11:29, Col 1:7; παρά, c. gen. pers., II Ti 3:14; ἐν, c. dat. pers., I Co 4:6; "point" aorist (M, Pr., 117), to ascertain, seq. ὅτι, Ac 23:27; c. acc. seq. ἀπό, Ga3:2. 2. to learn by use and practice, acquire the habit of, be accustomed to: c. inf. (Bl., § 69, 4), I Ti 5:4, Tit 3:14; id. c. nom, in pred. (Bl., § 72, 1), Phl 4:11; c. acc. rei seq. ἀπό, He 5:8; ἀργαὶ μανθάνουσιν (EV, they learn to be idle; Bl., § 73, 5; Field, Notes, 210), I Ti 5:13.†

Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon

Voor meer informatie: Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon (1940)

μανθάνω,
   Pindarus Lyricus “P.” 3.80, etc. : future μᾰθήσομαι Theognis Elegiacus 35, Parmenides Poeta Philosophus 1.31, Aeschylus Tragicus “Prometheus Vinctus” 926, Sophocles Tragicus “Ajax” 667, “OC” 1527, Plato Philosophus “Philebus” 53e, etc. ; Doric dialect μᾰθεῦμαι uncertain in Theocritus Poeta Bucolicus 11.60; late μαθήσω Galenus Medicus 13.450, “Sect.Intr.” 9 (codex L) : aorist ἔμᾰθον Pindarus Lyricus “N.” 7.18, etc. ; Epic dialect ἔμμαθον Odyssea Homerus Epicus “Odyssey” 17.226, μάθον (see. below) : perfect μεμάθηκα Anacreon Lyricus 74, Xenophanes Poeta Philosophus 10, Empedocles Poeta Philosophus 17.9, Aristophanes Comicus “Nubes” 1148, Plato Philosophus “Euthyphro” 9c, etc.: pluperfect ἐμεμαθήκη prev. work 14c ; 3rd.pers. singular ἐμεμαθήκει prev. author “Men.” 86a ; 3rd.pers. plural μεμαθήκεσαν Hippocrates Medicus “περὶ ἀρχαίης ἰητρικῇς” 10 :—passive, used by good writers only in present, as Plato Philosophus “Timaeus” 87b, “Men.” 88b.— Homerus Epicus uses only the Ep. aorist forms μάθον, ἔμμαθες, ἔμμαθε:—learn, especially by study (but also, by practice, Simonides Lyricus 147, Aristoteles Philosophus “Ethica Nicomachea” 1103a32, “Metaph.” 1049b31, 980b24 ; by experience, Aeschylus Tragicus “Agamemnon” 251 (Lyric poetry), Aristoteles Philosophus “Anthologia Graeca” 0.81a40), thrice in Homerus Epicus, ἔργα κακά Odyssea Homerus Epicus “Odyssey” 17.226, 18.362 : with infinitive, μάθον ἔμμεναι ἐσθλός Ilias Homerus Epicus “Illiad” 6.444: frequently later, οὐδὲ μαθόντες γινώσκουσιν 1st c.AD(?): Heraclitus 17; ἀεὶ γὰρ ἡβᾷ τοῖς γέρουσιν εὖ μαθεῖν Aeschylus Tragicus “Agamemnon” 584 ; ταλάντου τοῦτ᾽ ἔμαθεν for a talent, Aristophanes Comicus “Nubes” 876 ; οἱ μανθάνοντες learners, pupils, Xenophon Historicus “Memorabilia” 1.2.17 ; μ. τὰ Ὁμήρου ἔπη learn by heart, prev. author “Smp.” 3.5; μ. βέμβικα Aristophanes Comicus “Aves” 1461 ; μ. τί τινος learn from.., Pindarus Lyricus “P.” 3.80, Aeschylus Tragicus “Prometheus Vinctus” 701, Sophocles Tragicus “Oedipus Tyrannus” 575, etc.: with Preps., ἐσθλῶν ἄπ᾽ ἐσθλὰ μαθήσεαι Thgn. same place; μ. καθ᾽ Ὅμηρον Xenoph. same place; τι ἔκ τινος Sophocles Tragicus “Electra” 352; ἐκ ποίων ὀνομάτων μεμαθηκὼς ἦν τὰ πράγματα Plato Philosophus “Cratylus” 438a; παρά τινος Aeschylus Tragicus “Agamemnon” 859, Sophocles Tragicus “Antigone” 1012, etc. ; παρά τινος ὅτι.. Isocrates Orator 8.67; πρός τινος Sophocles Tragicus “Oedipus Coloneus” 12 ; πρὶν μάθοιμ᾽ εἰ.. prev. author “Ph.” 961 : with infinitive, learn to.., or how to.., Ilias Homerus Epicus “Illiad” same place, Pindarus Lyricus “P.” 4.284, Aeschylus Tragicus “Prometheus Vinctus” 1068 (anap.), Sophocles Tragicus “Ajax” 667; μ. σεαυτὸν αἰς χύνεσθαι Democritus Epigrammaticus 244.
__II acquire a habit of, and in past tenses, to be accustomed to.., with infinitive, Empedocles Poeta Philosophus 17.9, Hippocrates Medicus “περὶ ἀρχαίης ἰητρικῇς” 10; τοὺς μεμαθηκότας ἀριστᾶν prev. author “Acut.” 28 ; τὸ μεμαθηκός that which is usual, πρότερον ἢ ὕστερον τοῦ μ. prev. author “Mul.” 2.128 ; ἀργαὶ μανθάνουσι acquire a habit of idleness, NT.1Tim.5.13.
__III perceive, remark, notice, τὸ πλῆθος Herodotus Historicus 7.208; ἀλλήλους μ. ὁπόσοι εἴησαν Xenophon Historicus “Historia Graeca (Hellenica)” 2.1.1.
__III.2 frequently with participle, μ. τὴν νέα ἐμβαλοῦσαν Herodotus Historicus 8.88; ἔμαθον ταῦτα πρησσόμενα prev. author 1.160; ἵνα μάθῃ σοφιστὴς ὤν Aeschylus Tragicus “Prometheus Vinctus” 62; μὴ μάθῃ μ᾽ ἥκοντα Sophocles Tragicus “Philoctetes” 13, compare Euripides Tragicus “Bacchae” 1113 ; μάνθανε ὤν know that you are, Sophocles Tragicus “Electra” 1342; διαβεβλημένος οὐ μανθάνεις Herodotus Historicus 3.1; εἰ μὴ μανθάνετε κακὰ σπεύδοντες Thucydides Historicus 6.39.
__III.3 with ὅτι, Plato Philosophus “Respublica” 394b ; with ὡς, Thucydides Historicus 1.34, etc.
__IV understand cf (Plato Philosophus “Euthydemus” 277e), ὡς μάθω σαφέστερον Aeschylus Tragicus “Choephori” 767; ὄψ᾽ ἐμάθεθ᾽ ἡμᾶς Euripides Tragicus “Bacchae” 1345; τὰλεγόμενα Lysias Orator 10.15, etc.: with dat. pers., εἴ μοι μανθάνεις if you take me, Plato Philosophus “Respublica” 394c: frequently in Dialogue, μανθάνεις ; d'ye see? Answ., πάνυ μανθάνω perfectly! Aristophanes Comicus “Ranae” 195, compare Plato Philosophus “Meno” 84d. “Tht.” 174b; εἶεν, μανθάνω prev. author “R.” 372e, compare “Phd.” 117b, etc.
__V τί μαθών..; frequently in questions, literal under what persuasion, with what idea? hence ironically for why on earth? τί δὴ μ. φαίνεις ἄνευ θρυαλλίδο; Aristophanes Comicus “Acharnenses” 826, compare “Nu.” 402, 1506, “Lys.” 599, “Pl.” 908 ; τί τοῦτο μ. προσέγραψε; Demosthenes Orator 20.127 (sometimes with variant{τί παθών}; what possessed you to.. ? compare πάσχω); imitated in later Greek, Aelianus “Fragmenta” 67 ; also indirectly, because (with a sense of disapprobation), ὅ τι μαθόντες τοὺς ξένους μὲν λέγετε ποιητὰς σοφούς Eupolis Comicus 357; ὅ τι μαθὼν.. οὐχ ἡσυχίαν ἦγον Plato Philosophus “Apologia” 36b; σοὶ εἰς κεφαλήν, ὅ τι μαθών μου καὶ τῶν ἄλλων καταψεύδη τοιοῦτο πρᾶγμα prev. author “Euthd.” 283e, compare 299a : even with neuter subject, ὅμως δ᾽ ἂν κακὰ ἦν, ὅ τι μαθόντα χαίρειν ποιεῖ prev. author “Prt.” 353d.

Synoniemen en afgeleide woorden

Grieks ἀμαθής G261 "dom, opleiding (zonder)"; Grieks καταμανθάνω G2648 "grondig leren, grondig kennen"; Grieks μαθητής G3101 "leerling, pupil, discipel"; Grieks συμμαθητής G4827 "medediscipel";

Literatuur


Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

KlussenKlussen