G4057_περισσῶς
bovenmatig, buitengewoon
Taal: Grieks

Statistieken

Komt 6x voor in 5 Bijbelboeken.

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.

Woordstudie

perissó̱s̱,
Bronnen

Lexicon G. Abbott-Smith

Voor meer informatie: G. Abbott-Smith's A Manual Greek Lexicon of the New Testament (New York: Scribner's, 1922)

περισσῶς, adv. (περισσός), [in LXX: Ps 30 (31):23 (עַל־יֶתֶר H5921,H3499), Da TH 7:7, 19 8:9 (יַתִּירָה H3493, יֶתֶר H3499), II Mac 8:27 Mac 12:44 A*;] beyond measure, exceedingly, abundantly: Mt 27:23, Mk 10:26 15:14, Ac 26:11 (a) περισσότερον (v.s. περισσός); (b) περισσοτέρως: II Co 1:12 2:4 7:15 11:23, Ga 1:14, Phl 1:14, I Th 2:17, He 2:1 13:19; π. μᾶλλον, II Co 7:13; opp. to ἧττον, II Co 12:15.†

Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon

Voor meer informatie: Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon (1940)

Included with: περισσός,
  Attic dialect περιττός, ή, όν, (from περί, as ἔπισσαι from ἐπί, μέτασσαι from μετά) beyond the regular number or size, prodigious, δῶρα Hesiodus Epicus “Theogonia” 399 (never in Homerus Epicus); μος “Tragica Adespota” 458.3 ; στάθμα, uncertain meaning, see at {ἕλκω} Bacchylides Lyricus 3.
__2 out of the common, extraordinary, strange, ἔ τι περισσὸν εἰδείη if he has any signal knowledge, Theognis Elegiacus 769 ; εἴ τι φρονεῖς καί τι περισσὸν ἔχεις Philisc. (“PLG” 2.327); π. λόγος Sophocles Tragicus “Oedipus Tyrannus” 841; ἄγρα Euripides Tragicus “Bacchae” 1197 (Lyric poetry); πάθος prev. author “Supp.” 791 (Lyric poetry); βίος οὐδὲν ἔχων π. ἀλλὰ πάντα σμικρά Antipho Sophista 51; οὐ γὰρ π. οὐδὲν οὐδ᾽ ἔξω λόγου πέπονθας Euripides Tragicus “Hippolytus” 437; περισσότερα παθήματα Antipho Orator 3.4.5; τὰ π. τῶν ἔργων καὶ τερατώδη Isocrates Orator 12.77 ; ἴδια καὶ π. prev. author 15.145; π. καὶ θαυμαστά Aristoteles Philosophus “Ethica Nicomachea” 1141b6 ; πρᾶξις π. prev. author “Pol.” 1312a27; οὐθὲν δὴ λέγοντες π. φαίνονταί τι λέγειν prev. author “Metaph.” 1053b3 ; τί π. ποιεῖτ; NT.Matt.5.47; περιττοτάτη φύσις Aristoteles Philosophus “Historia Animalium” 531a9 ; συνανθρωπίζον.. πάντων περισσότατον, of the dog, Athenaeus Epigrammaticus 13.611c, compare Clearchus Historicus 24 ; in Literature, striking, τὸ περιττόν, as a quality of οἱ τοῦ Σωκράτους λόγοι, Aristoteles Philosophus “Politica” 1265a11 ; τὰ σοφὰ καὶ τὰ π. refinements, Epicurus Philosophus “Fragmenta” 409 ; opposed to κοινὸς καὶ δημώδης, Longinus Rhetor 40.2 (but also, elaborate, π. καὶ πεποιημένος prev. author 3.4 ; in bad sense, far-fetched, Dionysius Halicarnassensis “Epistula ad Pompeium” 2, “Dem.” 56).
__3 of persons, extraordinary, remarkable, especially for great learning, π. ὢν ἀνήρ Euripides Tragicus “Hippolytus” 948; τοὺς.. π. καί τι πράσσοντας πλέον prev. author “fragment” 788 ; δυστυχεῖς εἶναι τοὺς π. Aristoteles Philosophus “Metaphysica” 983a2; π. γένος τῶν μελιττῶν prev. author “GA” 760a4 : frequently with the manner added, π. κατὰ φιλοσοφίαν prev. author “Pr.” 953a10 ; περὶ τὸν ἄλλον βίον περιττότερος somewhat extravagant or eccentric, prev. author “Pol.” 1267 b24 ; τῇ φύσει π. prev. author “HA” 622b6; κάλλει Plutarchus Biographus et Philosophus “Demetrius” 2; ἐν ἅπασι prev. author “Dem.” 3; τὴν ὥραν Alciphro Epistolographus 1.12 : with infinitive, Dionysius Halicarnassensis “de Compositione Verborum” 18.
__4 with genitive, περισσὸς ἄλλων πρός τι beyond others in.., Sophocles Tragicus “Electra” 155 ; θύσει τοῦδε περισσότερα greater things than this, “Anthologia Graeca” 6.321 (Leon. Alexander Rhetor); περιττότερος προφήτου one greater than.., NT.Matt.11.9.
__II more than sufficient, superfluous, αἱ π. δαπάναι Xenophon Historicus “Memorabilia” 3.6.6 ; περιττὸν ἔχειν to have a surplus, prev. author “An.” 7.6.31 ; οἱ μὲν.. περιττὰ ἔχουσιν, οἱ δὲ οὐδὲ τὰ ἀναγκαῖα.. prev. author “Oec.” 20.1: with gen., τῶν ἀρκούντων περιττά more than sufficient, prev. author “Cyr.” 8.2.21; τὰ π. τῶν ἱκανῶν prev. author “Hier.” 1.19: frequently in military sense, οἱ π. ἱππεῖς the reserve horse, prev. author “Eq.Mag.” 8.14; οἱ π. τῆς φυλακῆς prev. work 7.7 ; π. σκηναί spare tents, prev. author “Cyr.” 4.6.12 (but τοῖς περιττοῖς χρήσεσθαι their superior numbers, prev. author “An.” 4.8.11, compare “Cyr.” 6.3.20) ; τὸ π. the surplus, residue, Inscription cited in same work “An.” 5.3.13 (but τὸ π. τοῦ Ἰουδαίου the advantage of the Jew, NT.Rom.3.1); Ἁρπυιῶν τὰ π. their leavings, Anthologia Graeca 11.239 (Lucillius Epigrammaticus) ; τὸ π. τῆς ἡμέρας the remainder of the day, 2nd c.AD(?): Xenophon Ephesius Scriptor Eroticus 1.3 ; π. γράμματα supplementary provisions in a will, “BGU” 326ii9 (2nd c.AD).
__II.2 in bad sense, superfluous, useless, οὐδέ τι τοῦ παντὸς κενεὸν πέλει οὐδὲ π. Empedocles Poeta Philosophus 13 ; μόχθος π. Aeschylus Tragicus “Prometheus Vinctus” 385, compare Sophocles Tragicus “Antigone” 780; π. κἀνόνητα σώματα prev. author “Aj.” 758; βάρος π. γῆς ἀναστρωφώμενοι prev. author “fragment” 945; ἄχθος prev. author “El.” 1241 (Lyric poetry); τὰ γὰρ π. πανταχοῦ λυπήρ᾽ ἔπη prev. author “fragment” 82; αὐδῶ σε μὴ περισσὰ κηρύσσειν Aeschylus Tragicus “Septem contra Thebas” 1048; π. πάντες οὑν μέσῳ λόγοι Euripides Tragicus “Medea” 819; π. φωνῶν prev. author “Supp.” 459.
__II.3 excessive, extravagant, μηχανᾶσθαι περισσά commit extravagances, Herodotus Historicus 2.32 ; περισσὰ δρᾶν, πράσσειν, to be over-busy, Sophocles Tragicus “Trachiniae” 617, “Ant.” 68 ; π. φρονεῖν to be over-wise, Euripides Tragicus “Fragmenta” 924 (anap.); ἡ π. αὕτη ἐπιμέλεια τοῦ σώματος Plato Philosophus “Respublica” 407b ; μῆκος πολὺ λόγων π. prev. author “Lg.” 645c ; redundant, overdone, οἱ καρτεροὶ καὶ π. λόγοι prev. author “Ax.” 365c, etc. ; of dress, ἐσθὴς π. Plutarchus Biographus et Philosophus 2.615d; περισσοτέρα λύπη NT.2Cor.2.7 ; τοῦ τὰ δέοντ᾽ ἔχειν περιττὰ μισῶ I hate extravagance in comparison with moderation, Alexander Rhetor 254, etc.
__II.4 of persons, over-wise, over-curious, περισσὸς καὶ φρονῶν μέγα Euripides Tragicus “Hippolytus” 445, compare “Ba.” 429 (Lyric poetry) ; ὁ πολυπράγμων καὶ π. Polybius Historicus 9.1.4 ; τὴν περὶ τὸ σῶμα θεραπείαν ἀκριβὴς καὶ π. Plutarchus Biographus et Philosophus “Cicero” 8 ; so, of speakers, π. ἐν τοῖς λόγοις Δημοσθένης Aeschines Orator 1.119.
__II.5 as a term of praise, subtle, acute, ἀκριβὴς καὶ π. διάνοια Aristoteles Philosophus “Topica” 141b13.
__III Arith., ἀριθμὸς π. an odd, uneven number, opposed to ἄρτιος, Epicharmus Comicus 170.7, Philolaus Philosophus 5, Plato Philosophus “Protagoras” 356e, etc.; π. ἡμέραι Hippocrates Medicus “ἀφορισμοί” 4.61 ; τὸ π. καὶ τὸ ἄρτιον the nature of odd and even, Plato Philosophus “Gorgias” 451c, etc. ; π. χῶραι the odd places in a verse, Hephaestio Grammaticus 5.1; ἀρτιάκις π. ἀριθμός a number divisible by an odd number an even number of times, as 2, 6, 10, Euclides Geometra 7 “Def.” 9.
__IV περισσότεροι more in number, extra, Carnead. cited in Sextus Empiricus Philosophus “adversus Mathematicos” 9.140.
__V περιττόν, τό, ={στρύχνος μανικός, θρύον} 11, Theophrastus Philosophus “Historia Plantarum” 9.11.6; περισσόν Dioscorides (Dioscurides) Medicus 4.73; περίσκον Oribasius Medicus 12.8.56.
__B adverb περισσῶς extraordinarily, exceedingly, θεοσεβέεες π. ἐόντες Herodotus Historicus 2.37 ; ἐπαινέσεται π. Euripides Tragicus “Bacchae” 1197 (Lyric poetry) ; π. παῖδας ἐκδιδάσκεσθαι to have them educated overmuch, prev. author “Med.” 295 ; περιττοτέρως τῶν ἄλλων far above all others, Isocrates Orator 3.44; περισσότερον τοῦ ἑνός Lucianus Sophista “Pr.Im.” 14; also περισσά Pindarus Lyricus “N.” 7.43, Euripides Tragicus “Hecuba” 579, etc.
__B.2 remarkably, περισσότερον τῶν ἄλλων θάψαι τινά more sumptuously, Herodotus Historicus 2.129; οἴκησις π. ἐσκευασμένη Polybius Historicus 1.29.7 ; περιττότατα ἔχειν to be most remarkable, Aristoteles Philosophus “Historia Animalium” 589a31; κοσμουμένη π. καὶ σεμνῶς Plutarchus Biographus et Philosophus 2.145e ; περισσότατα ἀνθρώπων θρησκεύειν in the most singular way, Dio Cassius Historicus 37.17 ; ἡδέως καὶ π. in an uncommon manner, Dionysius Halicarnassensis “de Compositione Verborum” 3 ; εἰπεῖν στρογγύλως καὶ π. prev. author “Is.” 20 ; ἰδίως καὶ π. Plutarchus Biographus et Philosophus “Theseus” 19 ; τὰ καινῶς ἱστορούμενα καὶ π. prev. author 2.30d.
__B.3 abundantly, ἐχέτω π. τῆς κρόκης Alciphro Epistolographus 3.41.
__B.4 with a negative, οὐδὲν περισσὸν τούτων nothing more than or beyond these, Antipho Orator 3.4.6; οὐδὲν τῶν ἄλλων περιττότερον πραγματεύεσθαι Plato Philosophus “Apologia” 20c ; οὐδὲν π. ἢ εἰ.. no otherwise than if.., prev. author “Smp.” 219c ; περισσόν alone, furthermore, LXX.Eccl.12.12, al.
__B.5 τὰ περισσά in vain, Anthologia Graeca 12.182 (Strato Epigrammaticus).
__B.II ἐκ περιττοῦ superfluously, uselessly, Plato Philosophus “Protagoras” 338c, “Sph.” 265e ; but ὑπερέχειν ἐκ π. to be far superior, prev. author “Lg.” 734d, compare 802d ; ἡ κάμινος ἐκαύθη ἐκ π. 2nd c.AD(?): Theodotion LXX.Dan.3.22; ἐκ π. χρησάμενος τῇ παρρησίᾳ Lucianus Sophista “Pro Merc.Cond.” 13; compare ὑπερεκπερισσοῦ. +2nd c.AD+

Synoniemen en afgeleide woorden

Grieks περισσός G4053 "meer"; Grieks ὑπερπερισσῶς G5249 "uperperisswV";

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel