G4465_ῥαβδοῦχος
lictor, overheidsbeambte
Taal: Grieks

Statistieken

Komt 2x voor in 1 Bijbelboeken.

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.

Woordstudie

rabdoýchos̱,
Bronnen

Lexicon G. Abbott-Smith

Voor meer informatie: G. Abbott-Smith's A Manual Greek Lexicon of the New Testament (New York: Scribner's, 1922)

* ῥαβδοῦχος, -ου, ό (< ῥάβδος, ἔχω), one who carries a rod or staff of office; (a) an umpire or judge (Plat.); (b) in late writers, a Roman lictor: Ac 16:35, 38.†

Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon

Voor meer informatie: Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon (1940)

ῥάβδουχ-ος
  (properispomenon), ὁ, one who carries a rod or staff of office:
__1 judge, umpire at a contest, Plato Philosophus “Protagoras” 338a.
__2 magistrate's attendant, staff-bearer, beadle, Aristophanes Comicus “Pax” 734, “UPZ” 3.6 (2nd c.BC, probably), “IG” 9(2).735 (Larissa, 3rd c.BC), 1109.24 (Coropa, 2nd c.BC), NT.Act.16.35; so, probably, in Thucydides Historicus 5.50 : especially at Rome, of the lictors who carried the fasces, Polybius Historicus 5.26.10, etc.: also ῥαβδοῦχοι, αἱ , female attendants on Oenanthe, mother of Agathocles, prev. author 15.29.13.

Synoniemen en afgeleide woorden

Grieks ἔχω G2192 "hebben, behouden, houden"; Grieks ῥάβδος G4464 "stok, staf, roede, wandelstok";

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij