G5282_ὑπονοέω
uponoew
Taal: Grieks

Statistieken

Komt 3x voor in 1 Bijbelboeken.

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.

Woordstudie

yponoeo̱,
Bronnen

Lexicon G. Abbott-Smith

Voor meer informatie: G. Abbott-Smith's A Manual Greek Lexicon of the New Testament (New York: Scribner's, 1922)

** ὑπο-νοέω, -ῶ [in LXX: Da TH 7:25 (סְבַר H5452), To 8:16, Jth 14:14, Si 23:21 * ;] to suspect, conjecture: Ac 25:18; c. acc et inf., Ac 13:25 27:27.†

Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon

Voor meer informatie: Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon (1940)

ὑπονο-έω,
  suspect, τι Herodotus Historicus 9.88, Euripides Tragicus “Iphigenia Aulidensis” 1132; μηδὲν εἴς τινα Aristophanes Comicus “Plutus” 361; ὑ. αὐτῶν τὴν διάνοιαν Thucydides Historicus 7.73; ψεῦδος Plato Philosophus “Leges” 679c; πονηρά Philodemus Philosophus “περὶ παρρησίας” p.61 O.: with accusative person et infinitive, ὑπονοήσαντες τοὺς Σαμίους τὰ τῶν Ἑλλήνων φρονέειν Herodotus Historicus 9.99 ; ὑ. εἶναί τι θεῖον (variant{θεόν}) Aristoteles Philosophus “Fragmenta” 10: so ὑ. ὅπως.., ὅτι.., Xenophon Historicus “Institutio Cyri (Cyropaedia)” 3.3.20, “HG” 4.8.35 ; τῶν λεγόντων ὑπενοεῖτε.., ὡς λέγουσι you felt suspicious of the speakers, thinking that.., Thucydides Historicus 1.68; ὑ. περί τινος Andocides Orator 3.35 ; ὑ. τὰ λεγόμενα watch my words captiously, prev. author 1.9, Antipho Orator 6.18.
__II surmise, conjecture, guess at, Aristophanes Comicus “Equites” 652, “Lys.” 1234; τὰ τῶν θεῶν Andocides Orator 1.139 : with accusative et infinitive, ὑ. ὧδ᾽ ἔχειν τι Cratinus Junior Comicus 10: abs., ἀλλ᾽ ὑπονόησον σύ μοι Aristophanes Comicus “Lysistrata” 38; ὑπονοοῦντες προαρπάζειν by conjecture, Plato Philosophus “Gorgias” 454c; οὐδεὶς οἶδε.., ἀλλ᾽ ὑπονοοῦμεν πάντες ἢ πιστεύομεν Menander Comicus 261 ; ἐάσας ὑπονοεῖν εἰς τοὔνομα leaving us to guess at.., Alexander Rhetor 267.6.
__III simply, suppose, consider, τινὰ μακαρίως ἐζηκέναι Philodemus Philosophus “de Morte - Papiri Ercolanesi” 36 :—passive, -νοούμενος ἅπαντα γινώσκειν prev. author “Piet.” 101.
__IV middle in signification 1, ὅτι.. “POxy.” 1680.14 (3rd-4th c.AD).

Synoniemen en afgeleide woorden

Grieks νοιέω G3539 "denken, bedenken"; Grieks ὑπό G5259 "door, onder"; Grieks ὑπόνοια G5283 "vermoeden, verdenking";

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel