H2426_ חֵיל
voorwal, legermacht, buitenmuur, voormuur, vesting, heir, hoop arme -, leger, de zwakken, muur
Taal: Hebreeuws

Onderwerpen

Vestingmuur, Ravelijn, Schans,

Statistieken

Komt 28x voor in 15 Bijbelboeken.

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.

WoordstudieBrown-Driver-Briggs Abridged Hebrew Lexicon

חֵל, חֵיל n.m. rampart, fortress

Strong Concise Dictionary Of The Words In The Hebrew Bible

H2426 חֵיל chêyl; or (shortened) חֵל; a collateral form of 2428; an army; also (by analogy,) an intrenchment — army, bulwark, host, poor, rampart, trench, wall.

Synoniemen en afgeleide woorden

Hebreeuws אֲחַרְחֵל H316 "Aharlel(!), Acharchel"; Hebreeuws חַיִל H2428 "heir, dapper, strijdbaar, heirkracht, flink, legeroverste, vermogen, leger, kloek";

Literatuur


Mede mogelijk dankzij

KlussenKlussen