H6757_ צַלְמָוֶת
doodsschaduw, schaduw van de dood
Taal: Hebreeuws

Statistieken

Komt 18x voor in 5 Bijbelboeken.

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.

Woordstudie

ṣalmāwet, zn. mnl.; TWOT 1921b; Een samenstelling van צֵל H6738 en מָוֶת H4194 (vergelijk σκιὰν θανάτου LXX en umbram mortis Vg), anderen willen het afleiden van צֶלֶם H6754 in de betekenis van 'donker zijn' (E. Klein, p. 549);


1) een diepe duisternis (P. Broers, p. 314) in de zin van het tegengestelde van licht (Job 3:5; 10:21, 22; 12:22; 16:16; 24:17; 28:3; 34:22; 38:17; Ps. 23:4; 44:20; 107:10, 14; Jes. 9:1; Jer. 2:6; 13:16; Am. 5:8), waarbij met name gedacht moet worden aan de duisternis net voor de morgenstond wanneer de duisternis juist het gevaarlijkst is voor prooidieren (Job 24:17; Am. 5:8), derhalve 'schaduw van de dood'. Door het licht worden ze 'verblind' en zien niet de roofdieren die in de schaduw op de loer liggen.Brown-Driver-Briggs Abridged Hebrew Lexicon

צַלְמָ֫וֶת n.[m.] death-shadow, deep shadow

Strong Concise Dictionary Of The Words In The Hebrew Bible

H6757 צַלְמָוֶת tsalmâveth; from 6738 and 4194; shade of death, i.e. the grave (figuratively, calamity) — shadow of death.

Synoniemen en afgeleide woorden

Hebreeuws מָוֶת H4194 "die, slay, deadly, death, dead"; Hebreeuws צֵל H6738 "shadow, defence, shade"; Hebreeuws צַלְמֹנָה H6758 "Zalmonah";

Literatuur


Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

TuinTuin