Onnaspeurlijke rijkdom
Bijbelstudies over de Efezebrief

Samenvatting

De apostel Paulus schreef de Efezebrief als een rondzendbrief aan verschillende gemeenten in Klein-Azië. Het grote thema van deze brief is: 'De heerlijkheid van de gemeente van Christus'. De brief valt uiteen in een leerstellig gedeelte en een vermanend gedeelte. In het eerste deel schreef Paulus over de gemeente, in het tweede deel voor de gemeente. Dominee Vreugdenhil maakte er een bijbelstudieboekje van, waarin hij de stof heeft verdeeld over elf hoofdstukken. Elk hoofdstuk bestaat uit een inleiding, een samenvatting van de inhoud, verklarende opmerkingen en gespreksvragen. Ds. C.C. Vreugdenhil werkte van 1974-1987 als zendingspredikant op Irian Jaya, waar hij ook de eerste predikanten opleidde. Van 1987-1992 diende hij de Gereformeerde Gemeente te Vlissingen. Sinds 1992 is hij predikant te Lelystad. Hij publiceerde reeds verschillende boeken, waaronder bij onze uitgeverij: 'Alles uit Hem', 'Als je bidt...', 'Vrijwillige liefde', 'Bekering, ook voor jou?', 'Abraham, vaderen vriend' en 'Het wachtwoord van
de kerk'.

Recensie

Nog geen recensies

Boekinformatie

Titel Onnaspeurlijke rijkdom Bijbelstudies over de Efezebrief
Auteur C.G. Vreugdenhil
Uitgever
Jaar Verschenen 2000
Taal nl
Pagina's pp. 168
ISBN139789050307369
Onderwerp Efeziers (brief)

Bestellen

Klik op het logo om te bestellen!