Evangelisch-dogmatische reeks - Het woord van God

Samenvatting

Het Woord van God: de basis van het hele geloofsdenken van alle christenen? Nog niet zo heel lang geleden sprak dat vanzelf. Of je nu in de lijn van de roomskatholieke theologie zat, of dat je de koers van de Reformatie volgde. En in een evangelicale dogmatiek was dat niet anders.

Zo vanzelfsprekend is dat nu niet meer. Oudere visies, zoals de 'mechanische' inspiratieleer, hebben hun gezag verloren. Het fundamentalisme, ongeveer een eeuw oud, is voorwerp geworden van hernieuwde bezinning, ook in de meer 'rechtzinnige' kringen. En met betrekking tot sommige als 'vrijzinnig' veroordeelde standpunten wordt nu openlijk de vraag gesteld of ze wel zo onzinnig waren.

Nieuwere paradigma's zijn opgekomen in de theologie, en de aangescherpte vragen van de wetenschapstheorie brengen op allerlei fronten verschuiving. In dit elfde deel van de evangelisch-dogmatische reeks wordt een poging gedaan om hierin helderheid te scheppen en nieuwe standpunten te ontwikkelen.

Recensie

Nog geen recensies

Boekinformatie

Titel Evangelisch-dogmatische reeks - Het woord van God
Auteur Willem J. Ouweneel
Uitgever Medema
Jaar Verschenen 2012
Taal nl
Pagina's pp. 592
ISBN139789063536565
Onderwerp

Bestellen

Klik op het logo om te bestellen!


Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!