Baal-Hazor

Bijbelteksten

2 Samuel 13:23En het geschiedde, na twee volle jaren, dat Absalom, [schaap]scheerders had te Baal-hazor, dat bij Efraim is; zo nodigde Absalom al des konings zonen.