Baal-Salisa

Bijbelteksten

2 Koningen 4:42En er kwam een man van Baal-salisa, en bracht den man Gods broden der eerstelingen, twintig gerstebroden, en groene aren in haar hulzen; en hij zeide: Geef aan het volk, dat zij eten.

Livius Onderwijs