Baal-Thamar

Bijbelteksten

Richteren 20:33Toen maakten zich alle mannen van Israel op uit hun plaatsen, en schikten [den strijd] te Baal-thamar; ook brak Israels achterlage op uit haar plaats, na de ontbloting van Gibea.

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel