Wilde Stier

Bijbelteksten

Numeri 23:22God heeft hen uit Egypte uitgevoerd; zijn krachten zijn als van een eenhoorn.
Numeri 24:8God heeft hem uit Egypte uitgevoerd; zijn krachten zijn als van een eenhoorn; hij zal de heidenen, zijn vijanden, verteren, en hun gebeente breken, en met zijn pijlen doorschieten.
Deuteronomium 33:17Hij heeft de heerlijkheid des eerstgeborenen zijns osses, en zijn hoornen zijn hoornen des eenhoorns; met dezelve zal hij de volken te zamen stoten tot aan de einden des lands. Dezen nu zijn de tien duizenden van Efraim, en dezen zijn de duizenden van Manasse!
Job 39:12Zal de eenhoorn u willen dienen? Zal hij vernachten aan uw kribbe?
Job 39:13Zult gij den eenhoorn met zijn touw aan de voren binden? Zal hij de laagten achter u eggen?
Psalm 22:22Verlos mij uit des leeuwen muil; en verhoor mij van de hoornen der eenhoornen.
Psalm 29:6En Hij doet ze huppelen als een kalf, den Libanon en Sirjon als een jongen eenhoorn.
Psalm 92:11Maar Gij zult mijn hoorn verhogen, gelijk eens eenhoorns; ik ben met verse olie overgoten.
Jesaja 34:7En de eenhoornen zullen met hen afgaan, en de varren met de stieren; en hun land zal doordronken zijn van het bloed, en hun stof zal van het smeer vet gemaakt worden.

TuinTuin