Jakobus (brief)

Bijbelteksten

Jakobus 1:1Jakobus, een dienstknecht van God en van den Heere Jezus Christus; aan de twaalf stammen, die in de verstrooiing zijn: zaligheid.

StudieboekenStudieboeken