Klimaat

Zie ook: Beeldbank, Artikelen Blog, Meteorologie, Milieu,

Het klimaat is de gemiddelde weerstoestand over een periode van minimaal 30 jaar, dit ter onderscheid van het weer waarmee de toestand van de atmosfeer op een bepaald moment wordt bedoeld. Het klimaat is een onderdeel van de Meteorologie waarbij dezelfde elementen een rol spelen als in het weer, maar dan voor een langere periode.

Inhoud

Seizoenen

Het klimaat van Israël is in het algemeen subtropisch van aard en kent slecht twee seizoenen; de warme, droge zomer en de koele, vochtige winter.

De periode van begin mei tot eind oktober kan men dan tot de zomer rekenen. Deze periode wordt bepaald door een lagedrukgebied boven de Perzische Golf en een hoge-drukgebied bij de Azoren, welke beiden zorgen voor een constante hete luchtstroom die bijna zonder onder-breking vanuit Turkije wordt aan-gevoerd richting het oostelijk gedeelte van de Middellandse Zee. Hierdoor is het weer over het algemeen droog, zonder regenbuien en vrij eentonig.

De andere periode van november tot en met april die men de winter kan noemen, brengt meer afwisseling. Een hogedrukgebied die in deze periode vaak boven het Arabisch schiereiland ligt, zorgt voor een koele westelijke luchtstroom, terwijl regelmatig door een hogedrukgebied, welke zich boven het oostelijk deel van Europa en Centraal-Azië bevindt, zorgt voor een lagere temperatuur boven het oostelijk deel van de Middellandse Zee, waardoor de westelijke luchtstroom, met zijn regenwolken, wordt tegengehouden. Hierdoor wisselen perioden met veel zon en over drijvende wolken en perioden met regenbuien elkaar af.
Overheerst het hogedrukgebied boven Centraal-Azië, dan is er in Israël een regenarme winter. In Bijbelse tijden veroorzaakte zo'n droge periode dan een hongersnood, zoals we kunnen zien in de geschiedenis van de profeet Elia en koning Achab (1 Kon. 17-18).

Verder is een bepaalde dag in het seizoen in dit gebied niet overal hetzelfde, door de invloeden van de zee in het westen en de woestijn in het oosten, en het feit dat het gebied nog eens gescheiden wordt door een bergketen, zorgt ervoor dat het klimaat per locatie kan variëren. Door deze factoren lopen de grenzen tussen de vruchtbare gedeeltes, de steppe en de woestijn dan ook zeer grillig.


Klimaatveranderingen

De laatste jaren wordt steeds vaker (door de politiek) geroepen dat de gemiddelde temperatuur op aarde steeds hoger wordt, hierdoor zou de voorraad ijs op aarde smelten en is het mogelijk dat (sub)tropische planten en bomen op steeds Noordelijke en Zuidelijke groeien. Als oorzaak van deze temperatuursteiging zijn verschillende theorieën opgesteld, waaronder de zure regen, het broeikaseffect (CO2), het nino effect, etc. Echter al deze theorieën kijken meestal naar de afgelopen paar eeuwen of decennia en niet naar langere perioden (zie het kaartje voor de gemiddelde temperatuur over de afgelopen 20.000 jaar; H. Flohn & R. Fantechi, p. 198-208). Bekijkt men de gegevens van de sneeuwbedekking op het noordelijk halfrond dan blijkt dat sinds de jaren 70 van de vorige eeuw deze juist toenemen (T. W. Estilow, A long-term Northern Hemisphere snow cover extentdata record for climate studies and monitoring, www.earth-syst-sci-data.net/7/137/2015/; Klimaatgek, ).

Ook is de relatief warme periode van de afgelopen decennia niet uitzonderlijk, in de vroege Middeleeuwen (950 - 1250) was er een warme periode die tegenwoordig het Middeleeuws klimaatoptimum wordt genoemd, terwijl uit archeologisch onderzoek blijkt dat ook in de vroege bronstijd er warmere perioden waren. Ook zien we dat deze afgewisseld werden met relatief koudere periode zoals de kleine ijstijd.

Het is dan ook niet vreemd dat Pasveer schreef dat het klimaat op aarde grotendeels wordt bepaald door de zon, daarnaast zijn er andere (kleinere) factoren zoals vulkaanuitbarstingen en de gemiddelde stand van de planeten (Pasveer, Aale, Het nieuwe zonnestelsel, [1994]).


CO2 problematiek

Aan het begin van de 21ste eeuw wordt door de politiek het CO2 gehalte als grootste oorzaak gezien voor de oplopende temperaturen.

Het gehalte aan CO2 in de atmosfeer bedraagt vandaag de dag nog geen 400 ppm. 400 deeltjes per miljoen. Van dit CO2 gehalte in de lucht neemt de mens tussen de 4 en 5% voor haar rekening. De rest komt van natuurlijke bronnen, o.a. vulkaanuitbarstingen. Twintig deeltjes op een miljoen luchtdeeltjes is dus door de mens uitgestoten CO2. Dit is opmerkelijk weinig en we moeten ons afvragen of deze politieke conclusie klopt. Een van de meest vooraanstaande geleerden, Richard S. Lindzen, kwam met de volgende opmerkelijke uitspraak over het huidige klimaatdebat: "It most certainly is not about whether climate is changing: it always is. It is not about whether CO2 is increasing: it clearly is. It is not about whether the increase in CO2, by itself, will lead to some warming: it should. The debate is simply over the matter of how much warming the increase in CO2 can lead to, and the connection of such warming to the innumerable claimed catastrophes. The evidence is that the increase in CO2 will lead to very little warming, and that the connection of this minimal warming (or even significant warming) to the purported catastrophes is also minimal. The arguments on which the catastrophic claims are made are extremely weak – and commonly acknowledged as such. They are sometimes overtly dishonest." (Richard S. Lindzen, Reconsidering the Climate Change Act Global Warming: How to approach the science, p. 2). Ook de natuurkundige en wetenschapsjournalist Arnout Jaspers geeft dit in soortgelijke bewoordingen aan als hij schrijft "De stikstofcrisis gaat niet over uw gezondheid. … heeft niets te maken met klimaatverandering" en "Door de stikstofcrisis gaat de natuur niet omvallen. Niet over een jaar en ook niet over tien jaar" (A. Jaspers, p. 13), terwijl iets eerder hij stelt "ooit zullen journalisten en historici op deze stikstofcrisis terugkijken en zich hoofdschuddend afvragen: hoe heeft zover kunnen komen?" (A. Jaspers, p. 11),


Aangemaakt 3 juli 2006, laatst bijgewerkt 22 maart 2023


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!