Dedan
דְּדָן H1719 "Dedanieten, Dedan", דְּדָנִים H1720 "Dedanieten",

Zie ook: Beeldbank, Artikelen Blog, Plaatsen,

Dedan (Hebreeuws דְּדָן H1719), het tegenwoordige al-'Ula, was een stad en een volk uit het noordwesten van Arabië.

Inhoud

Bijbel

Dedan wordt genoemd vanwege zijn karavaanhandel (Jes. 21:13; Ezech. 27:20). Hoewel reeds genoemd in de volkerentabel (Gen. 10) wordt de stad het meest genoemd in de profeten van de 7de eeuw (Jes. 21:13; Jer. 25:23; 49:8; Ezech. 25:13; 27:20) toen de stad een Sabese kolonie was.


Geschiedenis

De stad wordt genoemd door Nabonidus in één van zijn inscripties (ANET, p. 562) en is langere tijd door hem bezet geweest (6de eeuw v.C.). Verder zijn er een aantal Arabische inscripties gevonden in de buurt van Taima' (het Bijbelse Thema) die de stad vermelden en kunnen gaan over de eerder genoemde bezetting en oorlogen (POTT, p. 293).
Later is het koninkrijkje in Perzische handen gevallen, met de komst van de Nabateeërs verloor Dedan zijn positie als belangrijkste centrum in het gebied aan het naburige Hegra (het tegenwoordige Medain Salih).


Aangemaakt 24 december 2006


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!