Paddenstoel

Zie ook: Beeldbank, Judasoor, Schimmel,

Een paddenstoel is het vruchtlichaam van een schimmel of zwam. Paddenstoelen vormen maar een klein deel van de schimmel, waarvan het grootste deel zich onder de grond bevindt in de vorm van schimmeldraden (hyfen).

Inhoud

Bijbel

Nergens in de Bijbel vinden we een directe verwijzing naar paddenstoelen.

Manna

John Allegro, docent aan de Universiteit van Manchester en betrokken bij de publicatie van de Dode Zee rollen, beweert in zijn boek "The Sacred Mushroom and the Cross" (1970) dat het manna in werkelijkheid paddenstoelen waren. Ook meende hij dat teksten als Mattheüs 16:18-19 verwijzingen bevatten naar paddenstoelen. Deze theorieën zijn echter zeer onwaarschijnlijk.


Christendom

De laatste decennia hebben sommige groeperingen christenen twijfels of men paddenstoelen mag eten. Zij baseren zich dan op Genesis 1:29 waar staat "En God zeide: Ziet, Ik heb ulieden al het zaadzaaiende kruid gegeven, dat op de ganse aarde is, en alle geboomte, in hetwelk zaadzaaiende boomvrucht is; het zij u tot spijze!". Zij betogen dat paddenstoelen geen planten zijn en geen zaad hebben en derhalve niet gegeten mogen worden.

Er zijn een aantal bezwaren tegen deze redenatie in te voeren. Als eerste werd ten tijde van de Bijbel niet dezelfde wetenschappelijke indeling van de natuur gebruikt zoals wij dat doen. We zien dan ook dat onder de vogels ook vleermuizen worden genoemd (Lev. 11:19; Deut. 14:18; Jes. 2:20). Verder blijkt dat de mens later ook dieren mag eten (→ Spijswetten) en dit vers niet absoluut bepalend is. Ten tweede behoren paddenstoelen net als de gisten tot de schimmels, in de Bijbel lezen we dat gist (zuurdesem) regelmatig wordt gebruikt bij de bereiding van voedsel, we kunnen ons dan ook beargumenteren dat als gisten gegeten mogen worden, dit ook voor paddenstoelen geldt. Een laatste argument is dat paddenstoelen zich verspreiden via sporen, dat woord is afgeleid via het modern Latijn spora van het Grieks σπόρος G4703 sporos̱ "zaad" (Etymologiebank.nl, spore; WNT, spore), terwijl het hiervan afgeleide woord σπόριμος G4702 sporimos̱ in Genesis 1:29 wordt gebruikt en blijkbaar niet het kunstmatige onderscheid maakt welke wij moderne mens maken.


Folklore

Volgens een overlevering zou Judas zich hebben opgehangen aan een Vlier (Sambucus nigra) en niet aan de Judasboom, de bloeddruppels die op de takken vielen veranderden in een rode zwam, die sindsdien de Judasoor werd genoemd.


Aangemaakt 17 mei 2007, laatst bijgewerkt 3 november 2021


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!