Abinadab
אֲבִינָדָב H41 "Abinadab", אֲחִינָדָב H292 "Achinadab, Abinadab",

Zie ook: Ben-Abinadab, Personen, Namen,

Abinadab (Hebreeuws אֲבִינָדָב H41), meerdere personen in de Bijbel.

Inhoud

Bijbel

inwoner van Kirjat Jearim

Inwoner van Kirjat Jearim en waar de ark van de Heer naartoe werd gebracht (1 Sam. 7:1ev.).

zoon van Saul

Zoon van Saul die tegelijk met zijn vader sneuvelde in de strijd te Gilboa (1 Sam. 31:2)

zoon van Isaï

De tweede zoon van Isaï en daarmee ook de oudere broer van David (1 Sam. 16:8)

landvoogd over Dor

Ben Abinadab

de vader van een schoonzoon van koning Salomo, landvoogd over Dor (1 Kon. 4:11)


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!