Filippus (diaken)
Φίλιππος G5376 "Filippus",

Zie ook: Beeldbank, Diakenen,

Een  van de zeven diakenen, die te Jeruzalem tot verzorging der armen verkoren waren; Hand. 6:5; is na de dood van Stefanus geroepen tot evangelist, om het Evangelie te Samaria en elders te prediken (Hand. 8:5)) en de sacramenten te bedienen, en met wonderen het te bevestigen; hfdst.21 vs.8; Ef.4:11.Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!