Byzantijnse tekst

Zie ook: Tekstkritiek, Textus Receptus,

De Byzantijnse tekst is een van families handschriften van het Nieuwe Testament.

Inhoud

Tekstkritiek

De manuscripten van het Nieuwe Testament zijn grofweg onder te verdelen in twee families, de Byzantijnse tekst of meerderheidstekst, en de Alexandrijnse tekst of minderheidstekst. De laatste is van grotere ouderdom, maar zijn minder exemplaren van overgebleven. In de toonaangevende uitgave van Nestle-Aland wordt over het algemeen de minderheidsuitgave gevolgd en derhalve ook in veel moderne vertalingen. Toch zijn er steeds meer wetenschappers die een andere mening hierover hebben, zo hebben Maurice A. Robinson en William G. Pierpont een eigen wetenschappelijke editie uitgegeven "The New Testament in the Original Greek" waarbij de Byzantijnse tekst prevaleert, waarvan ondertussen verschillende gereviseerde versies van zijn verschenen. Van groot belang is de uitgebreide bijlage waarin wordt onderbouwd waarom de Byzantijnse tekst belangrijker is dan de minderheidstekst.

Zij zijn niet de enigen, Jakob van Bruggen schreef "Niemand moet voor de Byzantijnse tekst kiezen op geloofsgronden, maar helaas kiezen velen wel bij voorbaat tegen deze tekst vanwege een vooroordeel. Er zou reeds veel zijn gewonnen wanneer men in het wetenschappelijk onderzoek rekening hield met de mogelijkheid dat het Nieuwe Testament een gegeven boek is en geen eindresultaat van een evolutie in het Christendom" (In die Skriflig 28(3) 1994:419), waarmee hij aangeeft dat bij veel vakgenoten de meerderheidstekst denigrerend wordt behandeld. Van Bruggen gaat zelfs zo ver dat hij het een "verbannen tekst" noemt (In die Skriflig 28(3) 1994:413, 419)


Manuscripten

Symbool Naam Ouderdom Inhoud
A (02) Codex Alexandrinus c. 400 Evangeliën
C (04) Codex Ephraemi Rescriptus 5de eeuw Evangeliën
W (032) Codex Washingtonianus 5de eeuw Mattheüs 1-28; Lukas 8:13–24:53
P (024) Codex Guelferbytanus A 6de eeuw Evangeliën
Q (026) Codex Guelferbytanus B 5de eeuw Lukas–Johannes
061 5de eeuw 1 Tim. 3:15-16; 4:1-3; 6:2-8
Ee (07) Codex Basilensis 8ste eeuw Evangeliën
Fe (09) Codex Boreelianus 9de eeuw Evangeliën
Ge (011) Codex Seidelianus I 9de eeuw Evangeliën
He (013) Codex Seidelianus II 9de eeuw Evangeliën
L (020) Codex Angelicus 9de eeuw Handelingen, Brieven van Paulus
V (031) Codex Mosquensis II 9de eeuw Evangeliën
Y (034) Codex Macedoniensis 9de eeuw Evangeliën
Θ (038) Codex Koridethi 9de eeuw Evangeliën (behalve Markus)
S (028) Codex Vaticanus 354 949 Evangeliën

Overige manuscripten

Papyri: p72

Uncialen: Codex Mutinensis, Codex Cyprius, Codex Mosquensis I, Campianus, Petropolitanus Purp., Sinopensis, Guelferbytanus A, Guelferbytanus B, Nitriensis, Nanianus, Monacensis, Tischendorfianus IV, Sangallensis (behalve Markus), Tischendorfianus III, Petropolitanus, Rossanensis, Beratinus, Dionysiou, Vaticanus 2066, Uncial 047, 049, 052, 053, 054, 056, 061, 063, 064, 065, 069 (?), 093 (Handelingen), 0103, 0104, 0105, 0116, 0120, 0133, 0134, 0135, 0136, 0142, 0151, 0197, 0211, 0246, 0248, 0253, 0255, 0257, 0265, 0269 (mixed), 0272, 0273 (?).

Minusculen: 2, 3, 6 (Evangeliën en Handelingen), 8, 9, 11, 12, 14, 15, 18, 21, 23, 24, 25, 27, 28 (behalve Markus), 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 60, 61 (Evangeliën en Handelingen), 63, 65, 66, 68, 69 (behalve brieven van Paulus), 70, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 82, 83, 84, 89, 90, 92, 93, 95, 97, 98, 99, 100, 103, 104 (behalve brieven van Paulus), 105, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 116, 119, 120, 121, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 155, 156, 159, 162, 167, 169, 170, 171, 177, 180 (behalve Handelingen), 181 (alleen Openbaring), 182, 183, 185, 186, 187, 189, 190, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205 (brieven), 206 (behalve Apocr.), 207, 208, 209 (behalve evangeliën en Openbaring), 210, 212, 214, 215, 217, 218 (behalve Apocr. en brieven van Paulus), 219, 220, 221, 223, 224, 226, 227, 231, 232, 235, 236, 237, 240, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 250, 254 (behalve Apocr.), 256 (behalve brieven van Paulus), 259, 260, 261, 262, 263 (behalve brieven van Paulus), 264, 266, 267, 268, 269, 270, 272, 275, 276, 277, 278a, 278b, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 297, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 308, 309, 313, 314, 316, 319, 320, 324, 325, 327, 328, 329, 330 (behalve brieven van Paulus), 331, 334, 335, 337, 342, 343, 344, 347, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 364, 365 (behalve brieven van Paulus), 366, 367, 368, 369, 371, 373, 374, 375, 376, 378 (behalve Apocr.), 379, 380, 381, 384, 385, 386, 387, 388, 390, 392, 393, 394, 395, 396, 398 (behalve Apocr.), 399, 401, 402, 404, 405, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 417, 418, 419, 422, 425, 426, 429 (brieven van Paulus en Openbaring), 431 (behalve Handelingen en Apocr.), 432, 438, 439, 443, 445, 446, 448, 449, 450, 451 (behalve brieven van Paulus), 452, 454, 457, 458, 459 (behalve brieven van Paulus), 461, 465, 466, 469, 470, 471, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 490, 491, 492, 493, 494, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 504, 505, 506, 507, 509, 510, 511, 512, 514, 516, 518, 519, 520, 521, 522 (behalve Handelingen en Apocr.), 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 538, 540, 541, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 553, 554, 556, 558, 559, 560, 564, 568, 570, 571, 573, 574, 575, 577, 578, 580, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 592, 593, 594, 596, 597, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 607, 610 (in Apocr.), 614 (in Apocr.), 616, 618, 620, 622, 624, 625, 626, 627, 628, 632, 633, 634, 637, 638, 639, 640, 642 (behalve Apocr.), 644, 645, 648, 649, 650, 651, 655, 656, 657, 660, 662, 663, 664, 666, 668, 669, 672, 673, 674, 677, 680, 684, 685, 686, 688, 689, 690, 691, 692, 694, 696, 698, 699, 705, 707, 708, 711, 714, 715, 717, 718, 721, 724, 725, 727, 729, 730, 731, 734, 736, 737, 739, 741, 745, 746, 748, 750, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 768, 769, 770, 773, 774, 775, 777, 778, 779, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 789, 790, 793, 794, 797, 798, 799, 801, 802, 806, 808, 809, 811, 818, 819, 820, 824, 825, 830, 831, 833, 834, 835, 836, 839, 840, 841, 843, 844, 845, 846, 848, 852, 853, 857, 858, 860, 861, 862, 864, 866, 867, 868, 870, 877, 880, 884, 886, 887, 889, 890, 893, 894, 896, 897, 898, 900, 901, 902, 904, 905, 906, 910, 911, 912, 914, 916, 917 (brieven van Paulus), 918 (brieven van Paulus), 919, 920, 921, 922, 924, 928, 936, 937, 938, 942, 943, 944, 945 (Handelingen en Apocr.), 950, 951, 952, 953, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 969, 970, 971, 973, 975, 977, 978, 980, 981, 987, 988, 991, 993, 994, 995, 997, 998, 999, 1000, 1003, 1004, 1006 (Gospels), 1007, 1008, 1010 (?), 1011, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1023, 1024, 1025, 1026, 1028, 1030, 1031, 1032, 1033, 1036, 1044, 1045, 1046, 1050, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1065, 1067 (behalve Apocr.), 1068, 1069, 1070, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1080, 1081, 1083, 1085, 1087, 1088, 1089, 1094, 1099, 1100, 1101, 1103, 1104, 1105, 1107, 1110, 1112, 1119, 1121, 1123, 1129, 1148, 1149, 1150, 1161, 1168, 1169, 1171, 1172, 1173, 1174, 1176, 1177, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1193, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1217, 1218, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1231, 1241 (alleen Handelingen), 1251 (?), 1252, 1254, 1255, 1260, 1264, 1277, 1283, 1285, 1292 (behalve Apocr.), 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1303, 1305, 1309, 1310, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319 (behalve brieven van Paulus), 1320, 1323, 1324, 1328, 1330, 1331, 1334, 1339, 1340, 1341, 1343, 1345, 1347, 1350a, 1350b, 1351, 1352a, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359 (behalve Apocr.), 1360, 1362, 1364, 1367, 1370, 1373, 1374, 1377, 1384, 1385, 1392, 1395, 1398 (behalve brieven van Paulus), 1400, 1409 (Evangeliën en brieven van Paulus), 1417, 1437, 1438, 1444, 1445, 1447, 1448 (behalve Apocr.), 1449, 1452, 1470, 1476, 1482, 1483, 1492, 1503, 1504, 1506 (Evangeliën), 1508, 1513, 1514, 1516, 1517, 1520, 1521, 1523 (Paul), 1539, 1540, 1542b (alleen Lukas), 1543, 1545, 1547, 1548, 1556, 1566, 1570, 1572, 1573 (behalve brieven van Paulus?), 1577, 1583, 1594, 1597, 1604, 1605, 1607, 1613, 1614, 1617, 1618, 1619, 1622, 1628, 1636, 1637, 1649, 1656, 1662, 1668, 1672, 1673, 1683, 1693, 1701, 1704 (behalve Handelingen), 1714, 1717, 1720, 1723, 1725, 1726, 1727, 1728, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1736, 1737, 1738, 1740, 1741, 1742, 1743, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1752, 1754, 1755a, 1755b, 1756, 1757, 1759, 1761, 1762, 1763, 1767, 1768, 1770, 1771, 1772, 1800, 1821, 1826, 1828, 1829, 1835, 1841 (behalve Openbaring), 1846 (alleen Handelingen), 1847, 1849, 1851, 1852 (alleen in Openbaring), 1854 (behalve Openbaring), 1855, 1856, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1869, 1870, 1872, 1874 (behalve brieven van Paulus), 1876, 1877 (behalve brieven van Paulus), 1878, 1879, 1880, 1882, 1883, 1888, 1889, 1891 (behalve Handelingen), 1897, 1899, 1902, 1905, 1906, 1907, 1911, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1936,1937, 1938, 1941, 1946, 1948, 1951, 1952, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1964, 1970, 1971, 1972, 1974, 1975, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1986, 1988, 1992, 1997, 1998, 2001, 2003, 2007, 2009, 2013, 2048, 2096, 2098, 2111, 2119, 2125, 2126, 2127 (behalve brieven van Paulus), 2132, 2133, 2135, 2138 (alleen in Openbaring), 2139, 2140, 2141, 2142, 2144, 2160, 2172, 2173, 2175, 2176, 2177, 2178, 2181, 2183, 2187, 2189, 2191, 2199, 2218, 2221, 2236, 2261, 2266, 2267, 2273, 2275, 2277, 2281, 2289, 2295, 2300, 2303, 2306, 2307, 2309, 2310, 2311, 2352, 2355, 2356, 2373, 2376, 2378, 2381, 2382, 2386, 2389, 2390, 2406, 2407, 2409, 2414, 2415, 2418, 2420, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2430, 2431, 2437, 2441, 2442, 2445, 2447, 2450, 2451, 2452, 2454, 2455, 2457, 2458, 2459, 2466, 2468, 2475, 2479, 2483, 2484, 2490, 2491, 2496, 2497, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2507, 2532, 2534, 2536, 2539, 2540, 2545, 2547, 2549, 2550, 2552, 2554, 2555, 2558, 2559, 2562, 2563, 2567, 2571, 2572, 2573, 2578, 2579, 2581, 2584, 2587, 2593, 2600, 2619, 2624, 2626, 2627, 2629, 2631, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2639, 2645, 2646, 2649, 2650, 2651, 2653, 2656, 2657, 2658, 2660, 2661, 2665, 2666, 2671, 2673, 2675, 2679, 2690, 2691, 2696, 2698, 2699, 2700, 2704, 2711, 2712, 2716, 2721, 2722, 2723, 2724, 2725, 2727, 2729, 2746, 2760, 2761, 2765, 2767, 2773, 2774, 2775, 2779, 2780, 2781, 2782, 2783, 2784, 2785, 2787, 2790, 2791, 2794, 2815, 2817, 2829.


Koop nu