Huwelijk
γαμέω G1060 "huwen, trouwen, uithuwelijken", γάμος G1062 "huwelijksfeest, huwelijk, echtvereniging",

Zie ook: Artikelen Blog, Bruiloft, Leviraatshuwelijk, Monogamie, Polygamie, Trouwen,

Het huwelijk is een door burgerlijk of religieus recht geregelde samenlevingsvorm voor het leven die de fundering vormt van de meeste gezinnen en die meer in het algemeen van belang is als legaal en sociaal geaccepteerd fundament onder duurzame seksuele relaties en familieverbanden.

Inhoud

Bijbel

Meestal werd in het OT door de man over de ouders van de man een vrouw gekozen, waarbij deze wel instemmingsrecht hadden (verg. bv Rebekka aan wie werd gevraagd of ze wel wilde). Er zijn enkele uitzonderingen waaruit blijkt dat een vrouw het initiatief nam of aanstuurde om met een man te trouwen. De eerste is Tamar de schoondochter van Juda, die misnoegd dat Juda niet voor haar zorgde, zich als hoertje verkleed en haar schoonvader verleid. Daarvoor is er de geschiedenis van Lot wiens dochters gemeenschap met hem hadden omdat "er niemand anders" zou zijn, technisch gesproken bleven zij de rest van hun leven dan ook als vrouw van Lot. Naast deze twee uitzonderlijke geschiedenissen, kan men in Ruth een soortgelijke situatie zien, Naömi stuurt duidelijk erop aan dat zij met Boaz trouwt.


Leeftijd van huwelijk

Meisjes trouwden op jonge leeftijd in hun tienerjaren (Kiddushin, tosafot, 41a). Een huwelijk dat plaatsvindt zonder de toestemming van het meisje is geen effectief wettig huwelijk (Shulchan Aruch, Even Ha'ezer, 42:1). Trouwen tussen een jong meisje en een oude man werd afgekeurd en gezien alsof men haar tot prostitutie dwong (Sanhedrin 76a).

Volgens Rashi zou Rebekka 3 jaar oud zijn geweest toen ze met Izak trouwde (Gen. 25:20), echter uit de context blijkt dat ze al oud genoeg was om een waterkruik te dragen (Gen. 24:25) en ook oud genoeg om een antwoord te geven op het huwelijksaanzoek (Gen. 24:57). Dat Rebekka op dat moment jong was blijkt uit het woord נַעֲרָה na‘ărā H5291 "jong meisje" (Gen. 24:16, 28, 55, 57), we moeten hierbij denken dat ze een tiener was.


Bijbelpassages om te lezen

Genesis 2:18-25; 24:1-28, 29-53, 54-67; 29:1-20
Numeri 36
Jozua 24:1-15, 16-28
Psalmen 37:1-11; 127; 128
Spreuken 31:10-31
Mattheüs 19:1-12
Johannes 2:1-11
Efeziërs 5:22-33
1 Corintiërs 13
1 Petrus 3:1-12


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!