Manipulatie
ἐξίστημι G1839 "vebazen, verwarren",

Zie ook: Psychologie,

Manipulatie is in de psychologie een begrip waarmee bedoeld wordt: de wijze van overtuigen van een persoon, om tot een bepaald idee van een zaak of een ander te laten komen door middel van beïnvloeding bij die persoon van zijn persoonlijke levenssfeer, zijn persoonlijke (geloofs)overtuiging zonder daarbij ter zake doende argumenten te gebruiken. De grens tussen manipulatie en normale beïnvloeding is nauwelijks te trekken; alleen de twee uitersten zijn herkenbaar. Een manipulator manipuleert om zijn of haar voordeel te krijgen en gaat vaak plannend te werk om zijn of haar doel te bereiken.

Inhoud

Bijbel

Een van de eerste vormen van manipulatie zien we in Genesis in het paradijs als satan bij Eva komt en zegt Is het ook, dat God gezegd heeft: Gijlieden zult niet eten van allen boom dezes hofs? (Gen. 3:1). In het verloop van het verhaal zien we dat satan succes heeft met zijn manipulatie, maar we zien ook dat dit niet inhoud dat Eva (en Adam) hierdoor plotseling bezeten zijn, eerder zien we dat ze zijn misleid.

In Jeremia 28 lezen we over de profeet Hananja die allemaal prachtige beloften doet over vrede en dit doet uit naam van God. Echter in vers 15 blijkt dat hij daarmee het volk heeft misleid.

In het Nieuwe Testament zien we dat de mensen soms Jezus onder druk willen zetten, Hem proberen te beïnvloeden, zoals in Joh.12:1-11 waar een schuldgevoel wordt aangepraat. Een andere vorm van manipulatie zien we als Jezus wordt verzocht door satan (Luk. 4:1-13). Van Simon de tovenaar lezen we dat hij langere tijd mensen heeft weten te verleiden (Hand. 8:11). Later zien we dat mensen de gemeente bezoeken onder valse voorwendselen en vervolgens stellen dat de gelovigen van alles moeten (Hand. 15:24; Gal. 2:4; Jud. 1:4), we zien dan ook dat hiertegen geageerd wordt door oa. Paulus.


Christendom

Binnen bepaalde stromingen van het christendom zien we de laatste tijd de stelling dat manipulerende mensen een Izebel geest zouden hebben.


Aangemaakt 18 september 2017


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!