Church's Ministry Among Jewish People

Zie ook: Christelijke organisaties,

De Church's Ministry Among Jewish People (CMJ) (voorheen de London Jews' Society en de London Society for Promoting Christianity Amongst the Jews) is een Anglicaans zendingsgenootschap, opgericht in 1809.

Inhoud

Geschiedenis

De vereniging begon in het begin van de 19de eeuw, toen vooraanstaande evangelische Anglicanen, waaronder leden van de invloedrijke Clapham Sect zoals William Wilberforce, en Charles Simeon, het christendom onder de Joden wilden bevorderen. In 1809 vormden zij de London Society for Promoting Christianity Amongst the Jews. De zendeling Joseph Frey wordt vaak gecrediteerd als de aanstichter van de breuk met de London Missionary Society. Latere zendelingen waren C.W.H. Pauli en Christian D. Ginsburg.

Afkortingen als het London Jews' Society of eenvoudigweg The Jews' Society werden voor algemeen gebruik aangenomen. De oorspronkelijke doelstellingen van het genootschap waren:

Het werk van de vereniging begon onder de arme Joodse immigranten in het Londense East End en breidde zich spoedig uit naar Europa, Zuid-Amerika, Afrika en Palestina. In 1811 werd een veld van vijf hectare aan de Cambridge Road in Bethnal Green, Oost-Londen, gehuurd als centrum voor missiewerk. Hier werden een school, een opleidingsschool en een kerk, de Bisschoppelijke Jodenkapel, gebouwd. Het complex kreeg de naam Palestine Place. In 1813 begon een Hebreeuws-christelijke gemeente met de naam Benei Abraham (Kinderen van Abraham) bijeen te komen in de kapel op Palestine Place. Dit was de eerste geregistreerde bijeenkomst van Joodse gelovigen in Jezus en de voorloper van de Messiasbelijdende gemeenten van vandaag.

Het London Jews Society was het eerste genootschap dat op wereldwijde basis werkte. In 1836 werden twee zendelingen naar Jeruzalem gestuurd: Dr. Albert Gerstmann, een arts, en Melville Bergheim, een apotheker, die een kliniek openden die gratis medische diensten verleende. In 1844 was het een ziekenhuis met 24 bedden geworden.

In haar hoogtijdagen telde de vereniging meer dan 250 zendelingen. De vereniging steunde de oprichting van de post van Anglicaans bisschop in Jeruzalem in 1841, en de eerste bisschop was een van haar medewerkers, Michael Solomon Alexander. De vereniging was actief bij de oprichting van de Christ Church in Jeruzalem, de oudste protestantse kerk in het Midden-Oosten, die in 1849 werd voltooid.

Van 1846 (?) tot 1863 was Christian D. Ginsburg voor hen als zendeling werkzaam in Liverpool.

In 1863 kocht het genootschap onroerend goed buiten de muren van de Oude Stad van Jeruzalem. In 1897 openden zij op die plaats een ziekenhuis, ontworpen door architect Arthur Beresford Pite. Tegenwoordig herbergt het gebouw de Anglican International School Jerusalem, die door de vereniging wordt beheerd.

In 1914, werd de vereniging beschreven als (Schaff, Philip (1914). The New Schaff-Herzog Encyclopedia of Religious Knowledge. p. 177):

...the oldest, largest, richest, most enterprising, and best organized of its type, and has auxiliary societies throughout the British Isles and Canada. The society, whose income in 1900-01 was £46,338, with an expenditure of £36,910, employed at 52 missionary stations 199 workers, among them 25 clergymen, 19 physicians, 34 female missionaries, 20 lay missionaries, 35 colporteurs, 58 teachers, and 8 apothecaries. Of these, 82 were converts from Judaism. Of the 52 stations 18 are in England, 3 in Austria, 1 in France, 4 in Germany, 2 in the Netherlands, 1 in Italy, 4 in Rumania, 1 in Russia, 1 in Constantinople; in Asia there are 10 stations, among them Jerusalem with 27 workers; in Africa there are 7 stations. About 5,000 Jews have been baptized by the society since its foundation. Its principal organs are the Jewish Missionary Intelligence and the Jewish Missionary Advocate.

In antwoord op de veranderende houding ten opzichte van het bereik van het Joodse volk, heeft het genootschap in de loop der jaren verschillende keren zijn naam veranderd, eerst in Church Missions to Jews, daarna The Church's Mission to the Jews, gevolgd door The Church's Ministry Among the Jews, en tenslotte tot de huidige naam The Church's Ministry Among Jewish People, die werd aangenomen in 1995.

De historische archieven van het genootschap worden bewaard door de Bodleian Library in Oxford. Een geschiedenis van het genootschap werd gepubliceerd in 1991.

Als eerste opzet is het artikel van Wikipedia gebruikt.


Externe links


Aangemaakt 22 december 2021


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!