Mensenoffer

Zie ook: Kinderoffer,

Uit heel het Oude Testament blijkt dat God geen mensenoffers wil en het zelfs verafschuwt (Deut. 12:31, 18:10; 2 Kon. 16:3, 17:17, 21:6; 2 Kron. 28:3; Jer. 7:31, 19:5; Ezech. 16:20, 21), in Deut. 18:10 staat "Onder u zal niet gevonden worden, die zijn zoon of zijn dochter door het vuur doet doorgaan".

Inhoud

Als offer aan God

In de Bijbel zijn een aantal vreemde passages die gaan over het offeren van mensen aan God. Het eerste geval dat we tegenkomen is Abraham die zijn zoon Izak zou offeren in opdracht van God, op het laatste moment werd als vervangend offer een ram gestuurd (Gen 22:2ev.).

Jeftha doodde zijn dochter als brandoffer, na een overhaaste belofte omdat God hem geholpen had (Richt. 11:29-40).

Tijdens David's regering was er een hongersnood en als verklaring werd gevonden dat het kwam omdat Saul indertijd de Gibeonieten had proberen uit te roeien (2 Sam. 21:1-14). Om deze vloek ongedaan te maken eist de koning van de Gibeonieten dat 7 mannen uit het geslacht van Saul worden opgehangen, waarmee David akkoord gaat. Als David aangrijpende verhaal hoort van Rispa de dochter van Sauls bijvrouw Aja die de galgen bewaakt en de wilde dieren wegjaagt laat hij de lijken van de galg afhalen en begraven.

Het ultieme offer vinden we in Christus die Zichzelf offerde om de zonden van alle mensen op zich te nemen en daarmee alle brandoffers welke in het Oude Testament worden gepromoot overbodig maakt.


Mensenoffers in Israël

De goddeloze koning Achaz van Juda liet zijn zoon door het vuur gaan (2 Kon. 16:3), naar de gewoonte van de heidenen. Ook koning Manasse van Juda offerde zijn zoon (2 Kon. 21:6). Niet alleen de koningen offerden hun kinderen ook het volk maakte zich hier volgens Jeremia schuldig aan (Jer. 7:31) en was één van de geestelijke oorzaken waarom het noordelijk rijk in ballingschap ging (2 Kon. 17:17).


Overige mensenoffers

De koning van Moab offerde zijn eerstegeborene zoon als brandoffer, toen hij zag dat hij niet meer kon vluchten voor het Israëlische leger (2 Kon 3:27)

 


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!