Tempel (1ste)

Zie ook: Beeldbank, Tempels,

De Tempel van Salomo was de eerste joodse tempel in Jeruzalem, welke tussen 1000 en 900 v.C. werd gebouwd door koning Salomo. Deze tempel is aan het begin van de Babylonische ballingschap, in de 6de eeuw v. C., verwoest.

Inhoud

Bijbel

Voorbereidingen voor de tempel werden genomen door koning David (2 Sam. 7:5; 1 Kon. 5:3; 1 Kron. 22:8; 28:3), maar de eigenlijke bouw zelf door zijn zoon Salomo (1 Kon. 6:1).

Organisatie en onderhoud van de tempel was in handen van de priesters (→ priesterdienst).

De Babylonische koning Nebukadnezar II verwoestte de tempel volledig rond 550 v.C. en nam de inventaris mee naar zijn rijk. De Perzen, die het Babylonische rijk enkele decennia later veroverden, stonden de bouw van een nieuwe tempel toe.


Architectuur

<uitwerken>


Voorwerpen in de tempel

De belangrijkste voorwerpen die aanwezig waren en werden gebruikt in de tempel zijn lezen we in 2 Kronieken 4:

Heilige der Heiligen

Het heilige

Overig


Archeologie

In 1981 werd bij archeologische opgravingen bij Tel Arad Ostracon 18 uit de 6de eeuw v.C. gevonden waarop vermeld staat dat er een Tempel van JHWH in Jeruzalem is.

Tussen 2006 en 2016 zijn bij het onderzoeken van puin afkomstig van de tempelberg artefacten gevonden uit de periode van de eerste tempel (The Times of Israel, 27 okt. 2016; National Geographics, 23 okt. 2007). Daarnaast zijn op de tempelberg diverse (bewerkte) cederen balken gevonden die mogelijk uit de tijd van de eerste tempel zijn (www.israeldailypicture.com, 16 juli 2013).


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!