Brood
ἄρτος G740 "voedsel, brood", אֹכֶל H400 "voedsel, voedselvoorraad, maaltijd", לֶחֶם H3899 "eten, toonbrood, spijs, spijze, brood der toerichting, brood",

Zie ook: Beeldbank, Artikelen Blog, Voedsel,

Brood is een meelproduct dat wordt gemaakt door brooddeeg te bakken, te koken of te stomen.

Het graan werd gedorst op de dorsvloer, daardoor kwam tussen het meel veel zand. Deze wijsheid verwijst hiernaar. In Spreuken 20:17 wordt hiernaar verwezen maar daarna zal zijn mond vol van zandsteentjes worden.

Inhoud

Hillel de Oudere - een van de belangrijkste Joodse leraren uit farizeïsche kring en tijdgenoot van koning Herodes - introduceerde het eerste sandwichachtige gerecht: de Korech. Dat bestond uit twee matsot (=matsah "ongegist brood") met daartussen maror (de bittere kruiden) en charoseth (gehakte noten, appel, kaneel, suiker, rozijnen en wijn) .

Deze manier om voedsel op een "broodplank" te leggen was in die tijd heel normaal. Vlees en ander eten werd op het brood gestapeld en eraf gegeten. Het brood nam het vocht, vet en saus op uit het eten. Aan het einde van de maaltijd werd de broodplank aan de armen (Lukas 16:21) of aan de honden (Mattheus 15:26, 27, Markus 7:27, 28) gegeven.


Feiten en Mythen

Regelmatig lezen we in verschillende artikelen dat de prijs van brood ten opzichte van de goudprijs niet is gestegen in de loop der eeuwen. De bewering is van Reuvid die in zijn boek The Handbook of Personal Wealth Management (p. 244) het volgende schrijft:

The purchasing power of gold has not diminished since Biblical times. According to the Old Testament, during the reign of King Nebuchadnezzar, an ounce of gold bought 350 loaves of bread. Today, an ounce of gold still buys 350 loaves.

Nu kan ik echter nergens zo'n vermelding in het Oude Testament vinden, professor Claude Mariottini schreef dan ook onlangs dat het een mythe is. Het is dan ook interessant om te kijken of er informatie te vinden is wat de prijs van een brood in de oudheid was. Op de site TourEgypt staat een artikel over prijzen in het oude Egypte en daar wordt vermeld dat een brood in Deir el Medina 0,1 deben kostte. De deben is een gewichtseenheid die werd gebruikt voor goud, zilver en in de meeste gevallen voor koper. 1 deben van koper komt overeen met 90 á 91 gram.

Hoewel er verschillende op- en aanmerkingen zijn te maken, zoals of de Egyptenaren altijd deze prijs berekenden of alleen in Deir el Medina en of de grootte van een brood toen hetzelfde was als een brood van tegenwoordig kunnen we toch enkele berekeningen maken. De actuele koperprijs ligt tegenwoordig op ongeveer € 3,50 per kilo, dat betekent dat een Egyptisch brood € 0,03 kostte. Als we dit vergelijken met een brood bij ons in de supermarktdan zien we dat brood toen aanmerkelijk goedkoper was, of anders gezegd de waarde van goud (als we deze tenminste mogen koppelen aan die van koper) is in de loop der eeuwen gedevalueerd, in tegenstelling wat de verschillende financiële berichten zoals hierboven doen geloven.

Jona Lendering: Toevallig weet ik iets over prijzen in Babylon -of beter: ik ken iemand die er veel van weet- en ik durf met enige stelligheid te zeggen dat het absurd is de broodprijs in goud uit te drukken. Graanproducten werden destijds in zilver uitgedrukt, en je kocht gemiddeld 86 liter per shekel = 8.33 gram zilver. Voor een ounce goud zou je vier TON graan moeten kunnen kopen. Wel iets meer dan 350 broden!

Tot slot kost een ounce goud (31,1 gr) ongeveer € 1200,--, deze Reuvid betaalt schijnbaar voor een brood € 3,43 wat me vrij prijzig lijkt.


Aangemaakt 14 augustus 2005


Koop nu