Bethabara
Βηθαβαρά G962 "Bethabara, Beth-bara", בֵּית בָּרָה H1012 "Beth-bara",

Zie ook: Bethanie (plaats), Plaatsen,

Bethabara (Hebreeuws בֵּית בָּרָה H1012 bēth‛ăbhārāh; Grieks Βηθαβαρά G962 Bēthabará), betekenis "huis van de voorde" of "huis van het ford (J. Bimson, p. 93). Ook bekend onder de naam Bethanie. Waarschijnlijk het huidige Qasr el-Yehud, op de rechteroever van de Jordaan ten oosten van Jericho waar het St. Johannesklooster staat (J. Bimson, p. 93).

Inhoud

Bijbel

Oude Testament

Wordt alleen genoemd in Richteren 7:24.

Nieuwe Testament

Bethabara

Plaats waar Johannes doopte (Joh. 1:28), in de andere evangeliën Bethanie genoemd.


Terminologie

Het Griekse Βηθαβαρά G962 "Bethabara, Beth-bara" is afgeleid van het Hebreeuwse בֵּית בָּרָה H1012 "Beth-bara" en betekent "huis van de voorde" of "huis van het ford (J. Bimson, p. 93). Origines heeft als etymologie "huis van voorbereiding" omdat hij de plaats associeerde met de "voorbereiding" van de Doper, echter dit moeten we zien als volksetymologie.

Veel Griekse manuscripten lezen in Joh. 1:28 'Betanië, aan de overkant van de rivier' (ἐν Βηθανίᾳ ἐγένετο (p66א* ita itb ite itr1; ἐγένετο ἐν Βηθανίᾳ p59vid 75 A B C* E F G H L (N) Wsupp X Δ Θ Ψ* 063 28 157 205 565 579 597 700 892text 1006 1009 1010 1071 1195 1216 1241 1242 1243 1253 1342 1344 1365* 1424 2148 2174 Byzpt Byz2005 Lect itaur itc itf itff2 itl itq vg syrp syrh syrpal(mss) copbo slav Heracleonvolgens Origen Origen Eusebius Ambrosiaster (Epiphanius) Chrysostom Augustine Nonnus mssvolgens Origen (mssvolgens Chrysostom) WH NRtext CEI Riv TILC Nv NM), echter de meesten hebben Bethabara (ἐν Βηθαβαρᾷ ἐγένετο (‭א2 ἐγένετο ἐν Βηθαραβᾷ) C2 (K μὲν ἐν) Tvid (Π*) Πc Ψc 083 0113 0141 f13 1 (13 828 Βηθεβαρᾷ) 33 180 (892v.r. pc syrh(mg) copsa(ms) Βηθαραβᾷ) 1079 1230 1292 1365c 1505 1546 (1646* Βιθαρᾷ) 1646c Byzpt l70(c) l770 l773 l1231 lAD (syrc syrs syrpal(ms)) copsa(mss) arm geo Origen Eusebius (Epiphanius) Cyril mssvolgens Origen (mssvolgens Chrysostom) ς NRmg ND Dio).


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!