Commentaar op het Nieuwe Testament Derde serie Afdeling Evangelien - Christus op aarde
zijn levensbeschrijving door leerlingen en tijdgenoten

Samenvatting

In dit boek houdt de auteur, prof. dr. J. van Bruggen, zich bezig met twee kernvragen:
1. Op welke manier geven de evangeliën ons een beschrijving van Jezus' levensgang?
2. Welk (incompleet) beeld kunnen wij ons op grond van deze beschrijvingen vormen van Christus' verblijf op aarde?

Door deze benaderingswijze kan het boek enerzijds dienen als een inleiding tot de evangeliën en anderzijds als een overzicht van Jezus' levensgeschiedenis. Vertalingen ervan zijn verschenen in het Hongaars (1992) en in het Engels (1998).

Dit boek is één van de themadelen in het Commentaar op het Nieuwe Testament, Derde Serie. Deze serie staat onder redactie van prof. Van Bruggen, hoogleraar aan de Theologische Universiteit van de Geref. Kerken (Vrijgemaakt) te Kampen. De reeks vormt vanaf 1987 een voortzetting van de sinds 1922 verschenen' Kommentaar op het Nieuwe Testament'. Deze Derde serie staat in principiële continuïteit met de vorige, maar kent een gewijzigde opzet: ze is nu onderverdeeld in afdelingen en naast de commentaar delen verschijnen thematische overzichtsdelen. Tot nu toe verschenen in deze serie

Afdeling Evangeliën
Christus op aarde / Matteüs / Marcus / Lucas/ Johannes / Het evangelie van Gods zoon

Afdeling Brieven van Paulus
Efeziërs / Filippenzen

Afdeling Katholieke Brieven en Openbaring
Jakobus / 1 Petrus / 2 Petrus - Judas

Meer delen zijn in voorbereiding.

Recensie

Nog geen recensies

Boekinformatie

Titel Commentaar op het Nieuwe Testament Derde serie Afdeling Evangelien - Christus op aarde zijn levensbeschrijving door leerlingen en tijdgenoten
Auteur Jakob van Bruggen
Uitgever Kok
Jaar Verschenen 1998
Taal nl
Pagina's pp. 287
ISBN139789024209194
Onderwerp Jezus Christus

Bestellen

Klik op het logo om te bestellen!


Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!