Commentaar op het Nieuwe Testament 5 - Het evangelie van Gods Zoon

Samenvatting

Dit deel vormt de voortzetting van Christus op aarde dat als het eerste deel van deze serie is verschenen en dat voornamelijk een chronologische beschrijving van Christus' aardse geschiedenis bevat. In Het evangelie van Gods zoon wordt nu een meer thematische en synthetische beschrijving gegeven van het goede nieuwe dat Jezus predikte en tegelijk zelf in eigen persoon was.

Aandacht wordt besteed aan algemene exegetische onderwerpen zoals de namen die in de vier evangeliën voor Jezus worden gebruikt, de prediking over het koninkrijk der hemelen, het optreden van Johannes de Doper en de breuk met de Joodse leiders. Verder bevat het boek een gedifferentieerd beeld van de Joodse samenleving waarbinnen Jezus' prediking gestalte kreeg en een uitgebreide bijlage over de rol van de Farizeeën als religieuze en politieke partij.

Recensie

Nog geen recensies

Boekinformatie

Titel Commentaar op het Nieuwe Testament 5 - Het evangelie van Gods Zoon
Auteur Jakob van Bruggen
Uitgever Kok
Jaar Verschenen 2012
Taal nl
Pagina's pp. 280
ISBN139789024261352
Onderwerp Jezus Christus

Bestellen

Klik op het logo om te bestellen!


Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!