Hert
אַיָּל H354 "hinde, hertejong, hert", אַיָּלָה H355 "hinde(n)", אַיֶּלֶת H365 "hinde, op de wijze van de hinde, Aijeleth", יַחְמוּר H3180 "reebok, damhert. roodwild",

Zie ook: Beeldbank, Artikelen Blog, Dieren / Fauna, Evenhoevigen, Ree, Reebok, Zoogdieren,

Hertachtigen (Cervidae; Hebreeuws אַיָּל H354) zijn herkauwende evenhoevigen, die zich kenmerken door het gewei van het mannetjeshert. Een mannelijk hert heet hert of bok en een vrouwelijk hert heet hinde. Bij reeën spreekt men echter gewoonlijk van bok en geit.

Inhoud

Bijbel

Hoewel niet altijd duidelijk of het om het hert gaat of om een op een hert gelijkend dier in de Bijbel, zijn er toch verschillende verwijzingen, vooral in de poëtische gedeelten (Ps. 18:34; 42:2; Spr. 5:19). Het wordt een rein dier beschouwd (Deut. 14:5).

In de liefdesliteratuur is het een geliefd onderwerp als vergelijking met de vrouw waarop wordt gejaagd. Zo lezen we in Hooglieddat u de liefde niet opwekt of aanwakkert, voordat het haar behaagt” (Hoogl. 2:7; 3:5; 8:4).


Terminologie

In het Hebreeuws zijn een aantal woorden die betrekking hebben op een hertachtige of een daarop gelijkend dier. De  אַיָּל H354 is de algemene benaming voor het dier en waarvan de hinde אַיָּלָה H355 of אַיֶּלֶת H365 wordt genoemd.

Een meer specifiekere benaming is de יַחְמוּר H3180 "het rode dier" (Deut. 14:5, 1 Kon. 4:23 †; afgeleid van חָמַר H2560 in de zin van "rood zijn") en waar zeer waarschijnlijk het ree (Capreolus capreolus) wordt bedoeld (E. Klein, p. 258). Vergelijk ons woord 'roodwild' waarmee ook alle soorten herten worden bedoeld. In het Ivriet wordt met יַחְמוּר‎ het Mesopotamisch damhert (Dama mesopotamica) bedoeld (J. Pimentel, p. 180), terwijl met אייל הכרמל de ree wordt bedoeld (Wikipedia, אייל הכרמל). In de LXX is het vertaald met βούβαλον buffel.

Tot slot het woord צְבִיָּה H6646 welke in oudere vertalingen vaak met ree is vertaald, maar waarmee een gazelle wordt bedoeld.


Christendom

In het christendom heeft het hert geen speciale betekenis.

Book of Deer

Het 10de eeuws middeleeuws evangelieboek Book of Deer (Gaelic Leabhar Dhèir; Cambridge University Library, MS. Ii.6.32) is niet vernoemd naar het hert, maar vernoemd naar het klooster Deer in Schotland. Naar alle waarschijnlijkheid is het boek geschreven in het klooster van Old Deer dat in de Schotse regio Aberdeenshire stond. Nadat het klooster werd verlaten verhuisden de monniken naar de nabij gelegen Cisterciënzer abdij. Het Book of Deer kwam in 1715 in de bibliotheek van de Universiteit van Cambridge terecht, waar het in 1860 door Henry Bradshaw werd herontdekt en de historische waarde van het boek duidelijk werd (bookofdeer.co.uk).

Verder lezen:


Beschrijving

Het damhert (Dama dama mesopotamica) is een zoogdier uit de familie der hertachtigen (Cervidae) en zijn te onderscheiden van het gewone damhert (Dama dama) omdat zij een stuk groter zijn en hun gewei groter en minder handvormig is.

Sporen van een hert.


Verspreiding

De volgende hertachtigen komen voor in Israël, ook uit archeologische vondsten blijkt dat dit de enige twee hertachtigen zijn die vroeger voorkwamen:

Het damhert is met uitsterven bedreigd. Sinds 1996 zijn ze geleidelijk en met succes opnieuw in Israël geïntroduceerd vanuit een fokcentrum in de Karmel en een populatie van meer dan 650 van hen leven nu in Galilea en het Karmelgebergte en de Beek van Sorek. Echter deze populatie is gehybridiseerd met het gewone damhert (Dama dama; IUCN, The Status and Distribution of Mediterranean Mammals).


Aangemaakt 13 november 2010, laatst bijgewerkt 24 juli 2020


Koop nu