Amen, Voorwaar
ἀμήν G281 "stevig, echt, inderdaad, amen", אָמֵן H543 "waarlijk, echt, amen, zo zij het",

Zie ook: Jezus Christus,

Amen (Hebreeuws אָמֵן H543, Grieks ἀμήν G281) een woord dat in het Jodendom en Christendom aan het einde van een gebed of zegen wordt uitgesproken.

Inhoud

Bijbel

In de Evangeliën zien we dat Jezus een aantal keren "Voorwaar ik zeg u" uitspreekt, altijd heeft dit dan de betekenis dat hij iets belangrijks gaat zeggen. Hierbij valt op dat in het Johannes Evangelie "voorwaar" is verdubbeld "Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u".


Terminologie

Het Hebreeuws אָמֵן H543 "waarlijk, echt, amen, zo zij het" is een bv. nw. van אָמַן H539 "ondersteunen, bevestigen". Het Grieks ἀμήν G281 "amen" is afgeleid van het Hebreeuws.

De etymologie van sommige theosofen ("COLLATION OF THEOSOPHICAL GLOSSARIES – Amen") en Afrikaanse Hebreeërs (Assembly of Yahweh, Cascade (an Assembly of True Israel, of the Diaspora) – Words and Definitions critical to the correct understanding of the Scriptures and Christianity; The Assembly of IaHUShUA MaShIaChaH, Amen; O. Kwame Osei, The Origin of the Word Amen: Ancient Knowledge the Bible Has Never Told) dat het is afgeleid van het Egyptisch Amon van Ỉmn "wat is verborgen" of "wat is niet gezien" berust alleen op een klankovereenkomst daar het Hebreeuwse 'amen' begint met een aleph, terwijl het Egyptische woord begint met een jod. Zij vergeten dat in het Egyptisch er het woord amn "om op een plaats te worden bevestigd" (E. Klein, p. 35) is en een soortgelijke betekenis heeft als het Hebreeuwse 'amen'.


Christendom

In de Heidelbergse Catechismus wordt bij de alinea zondag 52 als antwoord op vraag 129 het woord "amen" behandeld "Amen wil zeggen: Het is waar en zeker. Want God heeft mijn gebed veel stelliger verhoord, dan ik in mijn hart voel dat ik dit van Hem begeer."


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!